Umeå kommun

Kommunstyrelsen väntas avstyrka nytt förslag för kostnadsutjämning

Dela

Utredningen av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74) är på remiss i landet. Kommunstyrelsen i Umeå kommun väntas avstyrka det nya förslaget i sitt svar till Finansdepartementet och ser fram emot en mer rättvisande modell för kostnadsutjämning.

Näringslivs- och planeringsutskottet konstaterar att om förslaget genomförs i sin nuvarande form kommer Umeå kommun att betala ytterligare cirka 64 miljoner kronor (mnkr) per år till den kommunala kostnadsutjämningen. Umeå kommun skulle i så fall bidra mest till kostnadsutjämningen per invånare och mest till kostnadsutjämningen totalt efter Göteborg. Förändringarna i förslaget skulle innebära att Umeå kommuns avgift ökar från 663 mnkr till 727 mnkr.

Saknar prognos över tid

– Redan i dag betalar vi mycket. Förslaget saknar en prognos över tid, vilket gör det svårt att bedöma vilka långsiktiga konsekvenser det innebär för kommunen. Därför kommer kommunstyrelsen att avstyrka förslaget i sitt svar, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

– Utredningsförslaget borde stoppas omgående. Utjämningssystemet måste ses över i sin helhet och både växande och krympande kommuners förutsättningar måste beaktas. Vi är inte emot kostnadsutjämning i sig, men säger nej till förslaget som det ser ut nu, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Ingen hänsyn till geografi

Politikerna i utskottet är positiva till att kostnadsutjämningen ses över och förbättras, men tycker också att förändringar i förslaget inte tar tillräcklig hänsyn till kostnadsmässiga konsekvenser av att vara en växande kommun som Umeå. Förslaget räknar inte heller med det geografiska läget som ger städer i Norrland högre kostnader för viss service, till exempel vinterväghållning.

– Ett fåtal större städer i norr tillgodoser ofta behov långt utanför den egna kommunens gränser, det finns inte heller med i den nya modellen, säger Hans Lindberg.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Dan Gideonsson
ledningskoordinator
Umeå kommun
090-16 10 39
070-316 47 40
dan.gideonsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum