Umeå kommun

Kommunstyrelsen vill jämställa ersättning till kommunens lantbrukare

Dela
Förändringar i områdesindelningen för det nationella stödet och kompensationsstödet för norra Sverige ger en ojämn fördelning av stöd till lantbrukare i Umeå. Det är något som i vissa fall slår hårt, vilket behöver rättas till, skriver kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, Umeå kommun, i en skrivelse till Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

– I en dialog med LRF har vi blivit varse om att den nya områdesindelningen leder till minskad ersättning till en del lantbrukare i kommunen. Till det kommer den rådande situationen med inflation som också drabbar många. För Umeå kommun är det viktigt att vi ur ett hållbarhetsperspektiv men även ett beredskapsperspektiv bibehåller produktion av lokalproducerad mat. Därför vill vi se en justering av områdesindelningen så att våra lantbrukare får likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Den nya områdesindelningen syftar till attåterspegla de olika odlingsförhållanden som finns i landet, där områden medsämre förutsättningar får högre stödbelopp. År 2016 genomfördes med hjälp av temperaturmätningar en förändring i områdesindelningen som ledde till att många lantbrukare i länet fick förbättrade ersättningar, men där ett fåtal lantbrukare fick stora sänkningar i stödbeloppen. Dessa lantbrukare verkar i Umeå och Skellefteå kommuner på platser som har kommit att kallas för ”öar” i stödområdesindelningen, alltså en handfull mindre geografiska platser som anses ha högre medeltemperatur och därmed bättre förutsättningar att bedriva produktion än sina kollegor i grannförsamlingarna.

De gårdar i Umeå och Skellefteå kommuner som ligger i dessa öar är inte så många till antalet, men det rör sig framför allt om mjölkgårdar där det nationella stödet per liter mjölk gör stor skillnad för den enskilda lantbrukaren. Förutom den ekonomiska konsekvensen med lägre ersättningar så påverkas också grundläggande förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten, som sämre möjligheter hos banker och långivare.

Kriget i Ukraina har påverkat förutsättningarna för lantbruk i hela Sverige. De kraftigt höjda priserna för insatsvaror som exempelvis foder, gödsel, diesel och plast har drabbat kommunens lantbrukare hårt och många riskerar konkurs. Enligt skrivelsen från Umeå kommun handlar det inte längre om lantbrukarnas möjligheter att investera, utan om att få företagen att överleva.

Umeå kommun ser det som viktigt att värna länets och kommunens lantbrukare och därmed den lokala matproduktionen. Det är viktigt utifrån alla hållbarhetsaspekter, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt, men också ur ett krisberedskapsperspektiv.

Umeå kommun vill därför poängtera vikten av att öarna i stödområdesindelningen tas bort och i stället inkluderas till omgivande stödområdesindelningen, så att de drabbade lantbrukarna ges samma förutsättningar som sina grannkollegor att fortsatt bedriva sin samhällsviktiga verksamhet.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Inbjudan till pressvisning av utställning: Mia Rogersdotter Gran I tidens løp29.5.2023 09:26:47 CEST | Pressinbjudan

2021 hittar Mia Rogersdotter Gran en anteckningsbok från 2014 med noteringen: ”Jag drömde att jag var Hanna Resvoll Holmsen”. Drömmen minns hon inte längre, men anteckningen skulle bli ingången till utställningen I tidens løp. 3 juni - 24 september 2023, Umeå konsthall. Pressvisning hålls torsdag den 1/6, klockan 10:30 i Umeå konsthall, plan 3 i Väven. Varmt välkomna!

Biblioteken är bra för språkutveckling och läslust28.5.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under årets fyra första månader har Umeås folkbibliotek haft närapå 400 000 fysiska besök, en ökning med 15,4 % jämfört med 2022. Ersbodabiblioteket stängde tillfälligt, vilket dämpade ökningen något. Men besöksantalet tycks fortsätta att gå upp och har uppnått siffror som före pandemin för fyra av närbiblioteken, Grubbe, Mariehem, Teg och Umedalen. Stadsbiblioteket har en ökning med 22,7 % under perioden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum