Umeå kommun

Kommunstyrelsen vill säkerställa koppling mellan järnväg och sjöfart

Dela

Umeå kommun motsätter sig Infrastrukturdepartementets förslag att ändra järnvägsförordningens bestämmelser om nedläggning av järnväg. Skälet är att förslaget riskerar att motverka kommunernas möjligheter att utveckla hamnar, samt möjligheterna att koppla ihop järnväg och sjöfart.

– Förslaget till nytt regelverk behöver kompletteras med en skrivning som medger att Trafikverket kan agera på ett annat sätt än vad förslaget anger. Risken är annars att man skapar stora samhällsekonomiska förluster. Umeå kommun gör i dag omfattande investeringar för att utveckla hamnen i Holmsund och därför är det viktigt att säkerställa dess anslutning till järnväg, säger Janet Ågren, ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Enligt planeringsutskottet kan Infrastrukturdepartementets förslag innebära ett undernyttjande av kommunernas och statens investeringar. För de hamnar som ingår i det så kallade TEN-systemet orsakar förslaget särskild otydlighet, eftersom medlemsstaterna i systemet har förbundit sig att tillse att infrastrukturen vid dessa hamnar uppfyller tillräckliga kvalitets- och kapacitetsmål.

– Förutsättningen för att Sverige skall kunna uppfylla sina åtaganden i TEN-systemet är en samverkan och samspel mellan stat och huvudmännen för berörda hamnar. Då måste också en större flexibilitet finnas för Trafikverket att ta hänsyn till dessa omständigheter för att minska osäkerheter vid beslut om investeringar, med mera, säger Janet Ågren.

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet22.1.2020 16:36:11 CETPressmeddelande

Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar. Justeringar som gjorts i planen inför antagandet är bland annat att byggnadshöjden för vissa delar har sänkts något för att minska skuggpåverkan och att delar av byggrätten längs Skiftesvägen flyttats in en bit i kvarteret. Detaljplanen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum