Umeå kommun

Kommunstyrelsen vill se nationellt institut för mänskliga rättigheter

Dela

Umeå kommun ställer sig bakom arbetet med att få det nya oberoende nationella institutet för mänskliga rättigheter förlagt till Umeå. Ett institut/myndighet för att bevaka statens åtaganden om mänskliga rättigheter, MR, planeras inrättas och utlokaliseras av regeringen under 2021.

– Umeå har mycket goda förutsättningar att etablera och utveckla en myndighet av det här slaget, bland annat genom kompetensförsörjning kopplad till Umeå universitet och en växande och dynamisk arbetsmarknad. Genom att placera MR-institutet i Umeå och därmed på samiskt område, skulle verksamheten också få en naturlig närhet till de samiska frågorna och därmed stärka trovärdigheten för MR-institutets uppdrag och verksamhet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

En lagrådsremiss är att vänta innan årsskiftet, och finansiering är avsatt i regeringens budgetproposition för 2021. Finansieringen motsvarar cirka 60 anställda, till största delen kvalificerade utredare och jurister.

MR-institutet ska ha ett brett mandat att främja och skydda de mänskliga rättigheterna med utgångspunkt främst i statens åtaganden enligt internationella konventioner. Det ska vara oberoende från regeringen och andra aktörer.

Kommunstyrelsen skriver bland annat i sitt beslut att Umeå skulle vara en väl lämpad ort för MR-institutets placering. Förutsättningarna för ett oberoende MR-instituts verksamhet i Umeå är mycket goda, och skulle generellt stärka fokuset på mänskliga rättigheter i Sverige. Umeå har grundläggande förutsättningar som kompetensförsörjning, kunskap och expertis. Att Umeå ligger relativt långt från regering och riksdag i geografisk mening, skulle också stärka uppfattningen av MR-institutets oberoende.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. 

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Detaljplan för Norra Ön på samråd4.1.2021 22:06:18 CETPressmeddelande

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum