Svenska Teknik&Designföretagen

Kompetensbristen fortsatt stor utmaning för branschen

Dela

Svenska Teknik&Designföretagens Investeringssignal sänder blandade signaler, rekryteringsbehovet fortsätter att öka för industri- och teknikkonsulterna men avtar hos arkitektföretagen. Orderläget är starkt i hela branschen men orderstocksindex mattas av för arkitekterna och byggsektorn.

Diagram: Orderstocksindex
Diagram: Orderstocksindex

Kompetensbristen är fortsatt den stora utmaningen i branschen. 76 % företag behöver anställa och endast 6 % behöver minska personalstyrkan. Även bland arkitekterna, som har en avtagande orderutveckling, behöver 59 % företag anställa. Bland teknik- och industrikonsulterna är kompetensbristen skriande. Med kompetensbrist menas generellt brist på resurser, men det råder även brist på kunskap. Företagen behöver dels mer erfarna och dels fler konsulter på många bristområden. Det sammantagna underskottet, vakanser som ej fylls, har ökat sedan förra året. 

-      Rekryteringsbehovet fortsätter att öka, trots avmattningen. Bristen på medarbetare uppgår nu till 7000 personer, mot 5600 ifjol. Det har lett till att företagen rekryterar ännu mer från varandra. Under 2017 kom nästan 55 % av alla rekryteringar från konkurrenter. Under 2016 var det 46 %, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

Både teknikkonsulternas och industrikonsulternas orderläge förstärktes under våren medan arkitekternas orderläge försvagades en aning. Teknikkonsulterna gynnas av fortsatta investeringar i offentliga lokaler och infrastruktur medan industrikonsulterna har en allmänt positiv utveckling på de flesta delsektorerna och kundsegmenten. Konfidensindikatorn, eller förväntningarna på orderlägets utveckling, är negativ för arkitektföretagen medan den är fortsatt positiv för teknikkonsulterna och industrikonsulterna, om än på lägre nivåer än tidigare. Det är dock få företag som väntar sig en försämrad orderingång, de flesta tror på status quo.

-      Även om det inte märks så mycket i orderböckerna nu så sker det en avmattning på byggsektorn, framförallt på bostadssidan, vilket påverkar de arkitektföretag som har en större andel bostadsuppdrag. Övriga har fortfarande växande orderstockar. Avmattningen kommer troligen att tillta under detta och nästa år. Men det är ingen dramatisk nedgång. Bostadssektorn kommer sannolikt att öka investeringarna igen om ett par år, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen. 

Prisutvecklingen går åt rätt håll. 45 av 103 företag uppgav att de höjt priserna sedan i januari, endast 10 företag hade sänkt dem. Debiteringsgraden ökade för teknikkonsulter och industrikonsulter men minskade för arkitekterna. Lönsamheten har förbättrats till följd av den positiva prisutvecklingen och ökande debiteringsgraden. 36 % av företagen tror att lönsamheten 2018 blir bättre än den var 2017, 21 % tror att den blir sämre.

Utvecklingen på regional nivå följer rikets utveckling i mångt och mycket. Arkitektföretagen signalerar avmattning i hela landet. Teknikkonsulternas förväntningar har dämpats, men är fortsatt positiva. Starkast utveckling väntas i Göteborg, Malmö och Östra Götaland. Industrikonsulterna är optimistiska i hela landet, men framförallt på Västkusten och i Norra Norrland.

I medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 119 företag som tillsammans har cirka 29 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under maj och juni månad. Investeringssignalen publiceras tre gånger per år. 

Läs Investeringssignalen här

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Diagram: Orderstocksindex
Diagram: Orderstocksindex
Ladda ned bild

Om

Svenska Teknik&Designföretagen
Svenska Teknik&Designföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-762 67 00https://www.std.se/

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen - innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på www.std.se

Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Teknik&Designföretagen

Teknikkonsultbranschen i Sverige har starkast tillväxt i Europa4.6.2018 07:52Pressmeddelande

Den europeiska organisationen för teknikkonsulter (EFCA, European Federation of Consulting Engineering Associations) presenterar sin konjunkturbarometer för våren 2018; EFCA Barometern. Den visar att utvecklingen i Europa varit fortsatt god och att de flesta marknader nu är stabila eller starka. Endast tre länder rapporterar om svag eller mycket svag marknad; Spanien, Rumänien och Grekland. Sverige fortsätter att vara en av de ledande marknaderna i Europa.

Ny rapport från Svenska Teknik&Designföretagen - Samhällsbyggnad och klimatet12.3.2018 15:36Pressmeddelande

Rapporten belyser klimatfrågan och hur vi konkret måste styra om för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och ett klimatsmart Sverige. En av utmaningarna för ett klimatsmart Sverige är kunskapen kring upphandling kopplat till långsiktighet, kvalitet och förmågan att se behov utifrån en övergripande synvinkel. Alltför ofta står denna långsiktighet i konflikt med traditionella arbetsmetoder, stuprörstänkande, kortsiktiga ekonomiska kalkyler och bristande förändringsvilja. Världen står inför enorma utmaningar när det gäller att skapa ett framtida hållbart samhälle. Om vi inte snarast bryter den pågående snabba, negativa klimatutvecklingen riskerar vi helt förändrade förutsättningar för att leva och bo. - Klimathotet – storleken och omfattningen – är mycket allvarligare och mer omfattande än vad nuvarande politik och föreslagna lösningar klarar att hantera, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen. Med denna rapport vill vi som bra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum