Enköpings kommun

Kompletterande utredning av kulturhus Joar

Dela

På ett extrainsatt möte 6 juli beslutade upplevelsenämndens arbetsutskott att ge upplevelseförvaltningen ett nytt uppdrag att se över möjligheterna av en flytt av museet till kulturhus Joar. Detta med anledning av att en ny mätning har visat att den yta som museet disponerar är mindre än tidigare beräkningar.

Tidigare beräkningar och analyser inom förstudien för kulturhus Joar baserades på de arealer som anges i hyreskontraktet för museet; total yta 990 kvm varav cirka 250 kvm kontor och förråd. En ny lasermätning av huset visar att den totala disponibla ytan på Rådhusgatan 3 är mindre än 600 kvm. Ren utställningsyta är cirka 370 kvm.

– Huset som museet befinner sig i idag är ett gammalt hus där de effektiva ytor som går att använda är begränsade genom tjocka väggar och utrymmen som är svåra att ha verksamhet i. Uppgifterna om de totala ytorna för museet är inte felaktiga, de baseras på fastighetens totala yta, varav bara delar kan användas för verksamhet, säger Rickard Westlöf, chef projektenheten på fastighetsförvaltningen.

Arbetsutskottet vill genom den kompletterande utredningen få information om hur de nya förutsättningarna påverkar frågan om kulturhusets innehåll. De nya uppgifterna med museets effektiva ytor i kombination med att flytta ventilationstekniken upp på taket kan innebära att ursprungstankarna med kulturhus Joar kan infrias. Initiativet till att undersöka möjligheterna att flytta ventilationstekniken upp på taket kommer från upplevelsenämndens arbetsutskott och har tidigare inte utretts inom förstudien.

– Det är viktigt att politiken får möjlighet att ta ställning i kulturhusfrågan utifrån korrekta uppgifter. Därför är det angeläget att utföra den kompletterande utredningen, säger upplevelsenämndens ordförande Kristina Eriksson.

– De nya uppgifterna om museets ytor i kombination med initiativet att flytta ventilationstekniken upp på taket ger ett nytt och hoppfullt läge att hitta en bra totallösning för kulturhus Joar, säger förvaltningschef Jonas Nyström.

Den kompletterande utredningen beräknas vara klar i slutet av september 2021.

Kontakter

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum