Göteborgs stift

Konferens om hållbar konsumtion 21 maj

Dela

Tisdagen den 21 maj håller Göteborg, Skara, Lund och Växjö stift gemensamt en konferens i Eriksbergshallen i Göteborg. Syftet är att öka kunskapsnivån inom inköpsområdet hos anställda och ideella inom Svenska kyrkan. Temat är ”Värna om Guds skapelse genom hållbar konsumtion” och vill ge deltagarna kunskap och inspiration om hur de kan arbeta mot hållbara inköp och hållbar konsumtion.

Inköpskonferens för Svenska kyrkan - Värna om Guds skapelse genom hållbar konsumtion. Foto: GettyImages
Inköpskonferens för Svenska kyrkan - Värna om Guds skapelse genom hållbar konsumtion. Foto: GettyImages

Hur arbetar Svenska kyrkan med inköp; att det som köps in har så liten miljöpåverkan som möjligt och är upphandlat och etisk granskat? Svenska kyrkans inköpskonferens vill ge svar på dessa frågor!

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Allt liv på jorden lever i ett ömsesidigt beroende och människan har en unik ställning när det gäller att ta ansvar och se till att livet inte kränks. Svenska kyrkan är en mycket stor konsument, som köper varor och tjänster för sammanlagt över 8 miljarder kronor per år. Ansvaret för vår miljö genomsyrar hela Svenska kyrkans arbete, oavsett om det handlar om placering av pengar eller påverkan av klimatet genom inköp, resor och energi.

I konferensens mässhall kommer det finnas drygt 40 montrar med utställare som jobbar med hållbara inköp. Genom fyra av dessa kommer skapelsens olika delar: hav, is, skog och himmel få ta plats med bland annat informativa filmer. I taket kommer det hänga secondhandkläder från Myrorna för att ytterligare uppmana till hållbara inköp. Dessa kläder kommer efter avslutad konferens att skänkas tillbaka till Myrorna och de kommer på så vis att generera dubbla intäkter för dem.

Konferensens program innehåller många intressanta föreläsningar av framstående personer som på olika sätt arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Två av dem är Karin Bradley, lektor vid Kungliga Tekniska Högskolan, och Parul Sharma, VD för Academy of Human Rights in Business.

Karin Bradley, biträdande professor i stadsstudier, doktorsexamen, MSc i fysisk planering. Forskningen handlar om sociokulturella perspektiv på hållbar utveckling, miljörättvisa, utopisk tanke och sociala rörelser. Bradleys doktorsavhandling behandlade social rättvisa och politiken i den moderna planeringen för hållbar stadsutveckling. Hon är författare och undervisar kurser på KTH, gästföreläsningar vid universitetet nationellt och internationellt, samt ger seminarier.

Parul Sharma blev 2017 rankad av Veckans Affärer som näringslivets mäktigaste kvinna inom kategorin samhällsförändrare, och 2018 som en mäktigaste inom biståndsdebatten i Sverige av magasinet Omvärlden. Hon sitter i Wateraid Sweden och BRIS styrelser. Som VD för the Academy for Human Right in Business (CSR Sweden), har hon i nio länder utbildat över 500 företag i frågor som rör bland annat mänskliga rättigheter. De senaste åren har Parul varit aktivt engagerad inom frågor som rör Agenda2030.

Datum: 21 maj 2019

Tid: Kl 9.00-17.15

Plats: Eriksbergshallen, Göteborg

Program: Se Göteborgs stifts intranät

För mer information: Hanna Skoglund, ekonom med inriktning samordning av inköp Svenska kyrkan, Göteborgs stift, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se 031-771 30 51

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Inköpskonferens för Svenska kyrkan - Värna om Guds skapelse genom hållbar konsumtion. Foto: GettyImages
Inköpskonferens för Svenska kyrkan - Värna om Guds skapelse genom hållbar konsumtion. Foto: GettyImages
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Dubbla vigningar i coronatider8.6.2020 07:37:11 CESTPressmeddelande

Söndagen den 14 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, fem till präster och två till diakoner. Med rådande restriktioner om max 50 personer delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda sju personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. En av prästkandidaterna är döv och teckenspråkig. Därför kommer en av gudstjänsterna att teckenspråkstolkas.

Svenska kyrkan vädjar: Låt inte begravningarna vänta27.3.2020 12:32:13 CETPressmeddelande

I ett brev till begravningsbyråerna vädjar kyrkogårdsförvaltningen och kyrkoherdarna i Göteborg om att begravningar ska genomföras. De ser med oro på att begravningar nu skjuts upp på grund av smittorisken. Dels handlar det om förvaring av stoft, dels om att trycket på begravningstider blir för stort när coronakrisen är över. Men det handlar också om att hjälpa sörjande att komma vidare i sin sorgebearbetning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum