Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Konferens om ungdomsperspektiv och våldsförebyggande arbete

Dela

Idag och imorgon samlas 34 kommuner i Stockholm för att ta del av hur de kan arbeta med ett ungdomsperspektiv för att främja demokrati och förebygga våld på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors konferens.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF:s studie” Unga och våld” visar att killar står för det mesta våldet i samhället och också är mest utsatta. MUCF har tagit fram handboken ”Inget att vänta på” om våldsförebyggande arbete. Genom handboken får kommuner och andra organisationer stöd i att arbeta systematiskt med våldsförebyggande arbete med metoder som fungerar.

Fokus på konferensens dag ett är enkäten LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken som MUCF har tagit fram. I år kommer 24 kommuner att göra LUPP och i enkäten får unga svara på hur de ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på sin egen framtid.

Dag två handlar om att skapa goda levnadsvillkor för unga genom att arbeta med ett ungdomsperspektiv. Det innebär bland annat att ta beslut utifrån kunskap om ungas levnadsvillkor och att inkludera unga själva i beslutsprocessen. Konferensen utgår ifrån arbete med demokratifrämjande och våldsförebyggande insatser för att visa hur olika områden hänger ihop.

Några programpunkter:

  • MUCF berättar utifrån vår nya handbok ”För och med unga” om att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt med ungdomsperspektivet
  • Gävle kommun berättar om sina erfarenheter från Lupp-enkäten 2016
  • Västerås kommun berättar om metoden ”UNIK” – för att öka ungas inflytande
  • Borås kommun berättar om ungas delaktighet och engagemang i våldsförebyggande arbete
  • Organisationen MÄN berättar om modellen ”En kommun fri från våld” - ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med barn och unga i ett helt närsamhälle

På konferensdagarna i Stockholm deltar även företrädare från det civila samhället.

Vill du veta vilka kommuner som deltar i konferensen kan du se bifogad lista 

Information på mucf.se

Johnny Lindqvist, kommunikationschef MUCF, tel 0704551430

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Konferens för att arbeta med motbudskap och källkritik på sociala medier14.2.2017 01:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur man aktivt kan förebygga hat på nätet. Hat på nätet är en aktuell fråga för många som arbetar med barn och unga. Därför anordnar MUCF imorgon en konferens som ska fokusera på att arbeta med motbudskap och källkritik för att motverka och förebygga hat på nätet. Konferensen innehåller två delar där Facebook inleder med att berätta om hur man kan använda deras plattform för att arbeta aktivt med motbudskap med praktiska övningar. Senare på dagen presenterar Statens medieråd sitt arbete med medie- och informationskunskap (MIK) samt den pågående kampanjen No Hate Speech Movement. Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och handfasta tips på hur man som organisation, kommun eller myndighet kan jobba med dessa frågor.   — Frågor kring hat på nätet och källkritik online har aldrig varit viktigare än idag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konfe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum