Europaparlamentet

Konferensen om Europas framtid: gör din röst hörd

Dela

Den 9 maj, på Europadagen 2021, godkände styrelsen för Konferensen om Europas framtid sin arbetsordning. Arbetsordningen beskriver sammansättningen av plenarförsamlingen och hur den ska fungera.

Texten fastställer reglerna för hur konferensens plattform, diskussioner och plenarförsamling kan omvandla medborgarnas prioriteringar, förhoppningar och bekymmer till handlingsplaner. Texten kompletterar de tidigare reglerna om styrelsens arbetsmetod och medborgarnas deltagande.

Den 9 maj arrangerar Europaparlamentet invigningen av konferensen i Strasbourg. Här kan du följa direktsändningen.

Säkerställa att medborgarnas inlägg tas i beaktande

Plenarförsamlingen består av 108 Europaparlamentariker, 54 representanter för ministerrådet (två från varje medlemsland), tre representanter för EU-kommissionen, 108 representanter från nationella parlament samt medborgare. 108 medborgare deltar för att diskutera medborgarnas idéer som härrör från medborgardialogerna och den digitala plattformen. 80 representanter för medborgardialoger, varav minst en tredjedel är yngre än 25 år, och 27 representanter för nationella medborgdialoger samt ordföranden för det europeiska ungdomsforumet deltar.

Medverkar gör även 18 ledamöter av Regionkommittén samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 8 representanter för arbetsmarknadens parter och civil samhället. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bjuds in när EU:s internationella roll diskuteras. Representanter för andra berörda parter kan också bjudas in. Konferensens plenarförsamling har jämn könsbalans.

Plenarförsamlingens möten struktureras tematiskt enligt rekommendationer från medborgardialoger och medborgarnas inlägg på den digitala plattformen. Endast på plattformen kommer samtliga inlägg från evenemangen att samlas, analyseras och publiceras.

Därefter kommer plenarförsamlingen att lämna in sina förslag till styrelsen, som kommer att författa en rapport i samarbete och full transparens med plenarförsamlingen. Rapporten publiceras på plattformen.

Konferensens slutsatser ska ingå i en rapport till konferensens gemensamma ordförandeskap. De tre institutionerna ska skyndsamt behandla frågan om hur de ska följa upp denna rapport på ett effektivt sätt, var och en inom sitt behörighetsområde och i enlighet med fördragen.

— Vi vill skapa en kraft nedifrån-och-upp. Konferensen kommer att vara mycket mer än en övning i att lyssna, den inkluderar medborgarna i fastställandet av vår gemensamma europeiska framtid. Grunden har lagts: ett digitalt och deltagande demokratiskt experiment som inte tidigare har genomförts på EU-nivå. Vi lovar att medborgarnas oro och förslag kommer att få ett politiskt svar. Det är nytt och spännande och det börjar idag, säger Guy Verhofstadt, Europaparlamentets medordförande i styrelsen för Konferensen om Europas framtid.

— Vi kommer från Porto till Strasbourg för att fira Europadagen och invigningen av Konferensen om Europas framtid. Detta påminner mig om President Mario Soares ord från år 1976: att se över Europa och dess framtid är en ständig plikt för alla européer. En gemensam strävan som måste utvecklas med ödmjukhet inför den historiska betydelsen och vårt gemensamma mål, säger Ana Paula Zacarias, det portugisiska rådsordförandeskapets representant.

—  Denna konferens är en övning utan motstycke för EU. Vi skapar ett utrymme för medborgare att debattera med folkvalda representanter och precisera Europas framtid. Detta har inte provats tidigare, men vi är övertygade om att detta kommer att stärka både vår Europeiska Union och vår representativa demokrati. Det finns inte ett bättre datum att fira detta än 9 maj, säger Dubravka Šuica, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi.

Nästa steg:

Styrelsen kommer inom kort att fastställa datumet för plenarförsamlingens första möte. Förberedelserna för medborgardialogerna pågår medan antalet deltagare och evenemang på den digitala plattformen fortsätter att stiga. Konferensen har förbundit dig att ge maximalt utrymme till unga medborgare. Förberedelserna för Europeiska Ungdomsevenemanget som arrangeras av Europaparlamentet i oktober fortsätter.

Mer information på engelska

Links

Digital Platform for the Conference on the Future of Europe

https://futureu.europa.eu/

Charter of the Conference on the Future of Europe

https://futureu.europa.eu/pages/charter 

Future of Europe: Engaging with citizens to build a more resilient Europe

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99242/future-of-europe-engaging-with-citizens-to-build-a-more-resilient-europe

Conference on the Future of Europe: EP appoints executive board representatives

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210319IPR00427/conference-on-the-future-of-europe-ep-appoints-executive-board-representatives

Work begins on the Conference on the Future of Europe

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210324IPR00701/work-begins-on-the-conference-on-the-future-of-europe

Conference on the Future of Europe: launch of the citizens’ platform on 19 April

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210331IPR01243/conference-on-the-future-of-europe-launch-of-the-citizens-platform-on-19-april

Conference on the Future of Europe: preparations continue

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210420IPR02414/conference-on-the-future-of-europe-preparations-continue

Free photos, video and audio material (inaugural event of the Conference on the Future of Europe)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-inaugural-event_18901_pk

Kontakter

Bilder

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum