Europaparlamentet

Konferensen om Europas framtid – lansering av en flerspråkig digital plattform

Dela

Konferensens centrala knutpunkt, som presenterades i dag av styrelsens medordförande, kommer att göra det möjligt för medborgarna att hjälpa till att utforma EU:s framtid.

Styrelsen för konferensen om Europas framtid, som består av företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen, lanserar nu en flerspråkig digital plattform för konferensen om Europas framtid. Via plattformen kan alla EU:s invånare bidra till att forma sin egen och hela Europas framtid. Plattformen finns på 24 språk och gör det möjligt för invånare i hela unionen att dela med sig av och utbyta tankar och åsikter genom de digitala evenemangen.

Konferensens gemensamma ordförandeskap välkomnar lanseringen av plattformen.

— Plattformen är ett viktigt verktyg för att invånarna ska kunna vara delaktiga i och göra sin röst hörd om Europas framtid, säger Europaparlamentets talman David Sassoli. Vi måste se till att deras synpunkter kommer fram och att de har en roll i beslutsfattandet, trots den rådande covid-19-pandemin. Den europeiska demokratin, som är en representativ demokrati och deltagardemokrati, måste leva vidare oavsett vad som händer, eftersom vår gemensamma framtid hänger på det.

— Det är dags för våra invånare att aktivt delta genom att dela med sig av både sina farhågor och sina idéer, säger Portugals premiärminister António Costa, i egenskap av företrädare för ordförandeskapet för rådet. Tidpunkten är högst relevant just nu. Vi måste förbereda oss nu så att vi kommer än starkare ur den här krisen och står redo för framtiden när vi har övervunnit pandemin. Vi hoppas kunna fortsätta bygga ett Europa för framtiden tillsammans. Ett mer rättvist, grönare och mer digitalt Europa som motsvarar invånarnas förväntningar.

— Hälsofrågor, klimatförändringarna, bra och hållbara arbetstillfällen i en allt mer digital ekonomi, situationen i våra demokratiska samhällen – vi bjuder in européerna att uttrycka sina åsikter och farhågor, och berätta för oss vilket slags Europa de vill leva i, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Med denna digitala plattform ger vi alla en möjlighet att bidra till att forma Europas framtid och samverka med andra i hela Europa. Detta är en fantastisk möjlighet att samla invånarna virtuellt. Delta i debatten! Tillsammans kan vi skapa den framtid som vi vill ha för unionen.

Konferensen om Europas framtid är ett nytt slags öppen och inkluderande samtalsdemokrati. Syftet är att ge människor från olika samhällsskikt i hela Europa mer att säga till om när det gäller förväntningarna på Europeiska unionen, vilket sen kan utgöra riktlinjer för EU:s framtida riktning och politiska utformning. Det gemensamma ordförandeskapet har åtagit sig att följa upp resultaten från konferensen.

Bakgrund

Den digitala plattformen är interaktiv och flerspråkig, så att alla kan interagera och diskutera förslag med invånare i alla medlemsländerna på EU:s 24 officiella språk. Så många människor som möjligt och från olika samhällsskikt uppmuntras att delta via plattformen för att bidra till att forma framtiden, och även att lyfta plattformen via sociala medier med hashtaggen #DetÄrDinFramtid.

På plattformen säkerställs full öppenhet – en av konferensens huvudprinciper – eftersom alla bidrag och resultat från evenemangen kommer att samlas in, analyseras, övervakas och offentliggöras. De främsta idéerna och rekommendationerna från plattformen kommer att användas som underlag till europeiska medborgarpaneler och plenarsammanträden, där de kommer att diskuteras för att bidra till konferensens slutsatser.

Alla konferensrelaterade evenemang som registreras på plattformen kommer att märkas ut på en interaktiv karta där man kan söka bland och anmäla sig till digitala evenemang. Personer som anordnar evenemang kan använda sig av den verktygslåda som finns på plattformen för att få hjälp att organisera och lyfta dem. Alla deltagare och evenemang måste respektera stadgan för konferensen om Europas framtid, där det fastställs standarder för respektfulla debatter.

Plattformen är uppbyggd kring viktiga ämnen: klimatförändringarna och miljön, hälsa, en starkare och mer rättvis ekonomi, social rättvisa och arbetstillfällen, EU i världen, värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet, digital omställning, europeisk demokrati, migration och utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. De här ämnena kompletteras med en ”tom ruta” för andra förslag och övergripande idéer (andra förslag) där invånarna kan ta upp valfritt ämne som är av vikt för dem – en process som verkligen utgår från gräsrötterna.

På plattformen finns även information om konferensens sammansättning och dess arbete. Plattformen är öppen för alla EU:s invånare samt för EU:s institutioner och organ, nationella parlament, nationella och lokala myndigheter och det civila samhället. Användarnas integritet och EU:s dataskyddsregler respekteras till fullo.

Läs mer

Digital plattform för konferensen om Europas framtid

Frågor och svar om den flerspråkiga digitala plattformen för konferensen om Europas framtid

Faktablad om den digitala plattformen och konferensens genomförande Stadgan för konferensen om Europas framtid

Faktablad från EU-kommissionen om den digitala plattformen

Faktablad från EU-kommissionen om konferensen

Presskonferens om lanseringen av konferensen om Europas framtids digitala plattform - Europaparlamentets multimediecentrum

Utredningstjänstens publikation Topical Digest om konferensen om Europas framtid (mars 2021)

Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: Konferensen om Europas framtid (juni 2020)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum