Europaparlamentet

Konferensen om Europas framtid: översyn av EU:s fördrag är nödvändig

Dela
Europaparlamentet ställer sig bakom de ambitiösa, medborgardrivna förslagen från plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid om att reformera EU i grunden.
  • Ledamöterna välkomnar ett ambitiöst och konstruktivt resultat från konferensens plenarsammanträde
  • Parlamentet ska utarbeta särskilda förslag för att påbörja en översyn av EU:s fördrag
  • Mer integration behövs på områden som energi, försvar, EU-institutioner, inkluderande och motståndskraftig tillväxt
  • Parlamentet måste ges rätt att föreslå lagstiftning och beslut genom enhällighet i rådet måste avskaffas
  • Ledamöterna är beredda att göra sitt för att se till att medborgarnas förväntningar uppfylls

På onsdagen antog Europaparlamentet en resolution som fokuserar på hur EU måste följa upp slutsatserna från konferensen om Europas framtid. Texten godkändes genom handuppräckning.

Parlamentet framhåller att de ”ambitiösa och konstruktiva förslag” som kom fram vid konferensen om Europas framtid kräver fördragsändringar för att kunna förverkligas, till exempel de om att göra EU enklare, öppnare samt mer ansvarstagande och demokratiskt. Kammaren har därför ålagt parlamentets utskott för konstitutionella frågor att utarbeta förslag till en reform av EU-fördragen, vilket skulle ske genom ett konvent i enlighet med artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen. Genom denna process bör EU övergå till en hållbar, inkluderande och motståndskraftig tillväxtmodell, med särskilt fokus på små och medelstora företag, anser ledamöterna. De kräver att den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska genomföras fullt ut. Parlamentet uppmanar också EU att spela en ledande roll när det gäller att ta itu med klimatförändringarna, skydda den biologiska mångfalden och främja hållbarhet globalt. Kammaren poängterar dessutom att en djupare politisk integration och verklig demokrati kan uppnås genom att parlamentet får rätt till lagstiftningsinitiativ och att beslut genom enhällighet rådet avskaffas.

En aldrig tidigare skådad övning i deltagardemokrati

Under tisdagens plenardebatt framhöll en stor majoritet av ledamöterna att medborgarnas förväntningar, prioriteringar och oro har hörsammats på ett klart och tydligt sätt under hela konferensen, som i sig är en aldrig tidigare skådad övning i deltagardemokrati. De kräver också att konferensens resultat nu måste respekteras.

Många talare betonade att medborgarna måste involveras mer och att den demokratiska representationen på EU-nivå måste stärkas. Andra pekade på specifika områden där de medborgardrivna förslagen kräver djupgående förändringar, bland annat när det gäller att skapa genuint europeiska val till Europaparlamentet och nya EU-befogenheter på områden som hälsa, energi, migration och försvar. Vissa ledamöter kritiserade dock konferensen och hävdade att processen var bristfällig och att förslagen inte återspeglar den allmänna opinionen i EU.

Nästa steg

På Europadagen den nionde maj kommer de tre medordförandena för konferensen om Europas framtids styrelse att presentera sin slutrapport för ordförandena för EU:s institutioner vid en avslutningsceremoni i Europaparlamentet i Strasbourg.

Bakgrund

Under ett avslutande plenarsammanträde den 29-30 april i Europaparlamentet i Strasbourg nådde konferensens plenarförsamling en gemensam överenskommelse om sina slutliga utkast till förslag. De omfattar fler än 300 föreslagna åtgärder för att förverkliga 49 förslag inom nio teman. Förslagen bygger på rekommendationer från de europeiska medborgarpanelernade nationella medborgarpanelerna och evenemang, idéer som registrerats på den flerspråkiga digitala plattformen samt diskussioner som förts under konferensens plenarsammanträden och arbetsgruppernas möten.

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Översikt av plenarsammanträdet 13-16 mars 202312.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sessionsinfo 13-16 mars 2023, plenarsammanträde i Strasbourg Byggnaders energiprestanda: mot klimatneutralitet 2050 På tisdag röstar ledamöterna om ett förslag till åtgärder för att öka renoveringstakten samt minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Debatten äger rum på måndag. ”Fit for 55”: Tre nya lagar för att nå EU:s klimatmål för 2030 Ledamöterna väntas anta nya regler om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, EU-ländernas utsläppsminskningar och en översyn av reserven för marknadsstabilitet. Parlamentet debatterar sina prioriteringar inför Europeiska rådets vårmöte På onsdag morgon debatterar ledamöterna sina krav och förväntningar inför EU-toppmötet den 23-24 mars med Charles Michel och Ursula von der Leyen. Parlamentet uppmärksammar Internationella kvinnodagen (8 mars) På onsdag kommer Nobelpristagaren Shirin Ebadi och astronauten Samantha Cristoforetti att tala till ledamöterna vid en ceremoni. ”Rädda bin och bönder”: Europaparlamentet granska

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum