Konkurrensfrågorna i fokus på välbesökt seminarium

Dela

I går arrangerade branschinitiativet Arena för framtidens distribution sitt första seminarium. Projektet, som Grafiska Företagen är en av tre huvudmän bakom, syftar till att väcka debatt om den osunda konkurrens som råder på produktions- och distributionsmarknaden.

Bakgrunden till projektet är att flera aktörer, som verkar på eller företräder företag på produktions- eller distributionsmarknaden, upplever att det är allt svårare att konkurrera med statliga PostNord.

Vid seminariet möttes representanter från bransch, akademi och politik för att diskutera de problem som branschen har med PostNords agerande inom ramen för sitt samhällsuppdrag och sin expansion på närliggande marknader.

Näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M) och Teres Lindberg (S), ledamot i trafikutskottet, deltog i en paneldiskussion tillsammans. Båda var överens om att det är viktigt att diskutera hur framtidens distribution av brev och paket ska vara utformad i spåren av digitaliseringen.

– Antingen löser man det som man gör i dag eller så finns alternativet att man handlar upp tjänsterna. Det är en fråga för politiken, menade Lars Hjälmered (M).

– Det är inte rimligt att en väldigt stor statlig aktör agerar på ett sätt som leder till att konkurrensen försämras och på sikt slås ut. Det är den debatten vi vill fortsätta föra, avrundade Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis seminariet med.

Arena för framtidens distribution kommer senare i vår att presentera en rapport med förslag på åtgärder som leder till ökad mångfald och konkurrens på produktions- och distributionsmarknaden.

Läs mer om Arena för framtidens distribution på framtidensdistribution.se och följ oss på Twitter @framtidensdistr.

Seminariet filmades och går att se i efterhand: http://www.framtidensdistribution.se/2019/02/11/livesandning-av-seminarium-1/

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 425 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Avtalsyrkanden växlade mellan Grafiska Företagen och GS-facket20.12.2019 08:55:44 CETPressmeddelande

I dag växlade Grafiska Företagen avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Avtalen som ska förhandlas med GS-facket är Infomedia- och Förpackningsavtalen. För Grafiska Företagen är det viktigt att slå vakt om de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom alla konjunkturindikatorer pekar nedåt måste det finnas en återhållsamhet i löneökningstakten för att svenska företag ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

Ohållbart för tryckerier att konkurrera med statliga Postnord14.6.2019 13:46:57 CESTPressmeddelande

I går presenterade "Arena för framtidens distribution" sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. I rapporten skriver man att Postnord expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar olika marknaders konkurrens. Förslagen som läggs fram handlar om att begränsa Postnords möjligheter att fritt expandera utanför sitt huvuduppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum