Lantbrukarnas Riksförbund

Könsskillnader i finansieringen till unga lantbruksföretagare

Dela

En stor andel unga kvinnor som är lantbruksföretagare upplever möjligheterna till finansiering som dåliga eller mycket dåliga. Närmare 60 procent av kvinnorna som svarat i LRFs Jämställdhetsakademis undersökning skickar den signalen.

Endast tre procent av kvinnorna upplever möjligheterna till finansiering som mycket goda, att jämföra med tolv procent av männen.

Lantbruket kräver stora kapitalinsatser, det är höga fastighetspriser och höga investeringsnivåer på mark och nybyggnation. Det är en jämställdhetsfråga att kvinnor och män har samma chans till finansiering från till exempel bank, annat finansinstitut eller företagsstöd.

Ny rapport om unga och jämställdhet

Frågan om finansiering var en del i en enkät till unga lantbruksföretagar. Resultaten är nu sammanställda i rapporten Ung och lovande från LRFs Jämställdhetsakademi som släpps idag.

Åt rätt håll med det obetalda hemarbetet

Rapporten visar också en positiv utveckling mot att fler unga delar mer på det obetalda hemarbetet än äldre gjort. Den positiva utveckling syns när årets resultat bland unga, jämförs med resultaten från samma fråga för tio år sedan, då mot lantbrukare i alla åldrar. De unga kvinnorna har i mindre utsträckning ansvar för ”allt” hemarbete - från 19 procent till 3 procent. I andra änden av arbetsfördelningen uppger en minskande andel män att de utför bara ”en liten del” av hemarbetet – från 59 procent till 19 procent.

Kvinnor står annars fortfarande för en stor del av det vardagliga hemarbetet. Av de unga kvinnorna uppger 73 procent av de som svarat att de står för det mesta av hemarbetet. Motsvarande siffra för männen är 16 procent.

Hur familjer väljer att fördela det obetalda hemarbetet påverkar yrkeslivet. Den som drar det tyngsta lasset hemma har svårt att satsa fullt ut på företag, arbete eller kanske styrelseuppdrag i de gröna näringarna.

Om undersökningen och rapporten

Undersökningen gjordes i oktober 2020 och skickades ut till lantbruksföretagare mellan 18 och 35 år. Enkäten innehöll 11 frågor. Totalt inkom 274 svar, varav 205 män, 68 kvinnor och 1 annat.

Rapporten Ung och lovande bygger på resultaten och innehåller dessutom tankar från LRFs Jämställdhetsakademi och krönikor från unga lantbruksföretagare. Rapporten Ung och lovande är den första som fokuserar på hur det ser ut med jämställdhet i det gröna näringslivet utifrån ungas perspektiv.

LRFs Jämställdhetsakademi har funnits i 11 år. Det är en tankesmedja som genom idéutveckling, forskning och opinionsbildning sprider kunskap om kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag, äga jord och skog eller på andra sätt engagera sig i de gröna näringarna.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ovärdig myndighetscirkus kring lavskrikan fortsätter9.12.2020 17:02:00 CETPressmeddelande

Efter fyra års kamp för att få avverka i sin skog tvingas nu Lars-Göran Mårtensson i Hälsingland att uppleva att den svenska myndighetscirkusen börjar om från början. – Markägarna har tvingats försvara sin lagstadgade rätt att bruka sin egen mark i flera instanser under fyra år. Domstolarna har skickat frågan mellan sig i flera omgångar, från Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som hänvisade till Mark- och miljööverdomstolen, som nu återvisar ärendet till Skogsstyrelsen. Det är ovärdigt en rättstat att en enskild människa i Sverige behandlas på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

LRFs gröna näringslivsindex: Stärkt framtidstro bland lantbruksföretagen - svensk trädgårdsnäring mer positiv än någonsin7.12.2020 07:27:00 CETPressmeddelande

Svenskt lantbruk mår bra och har en ökad framtidstro – trots covid-19. Det visar LRFs stora gröna näringslivsindex bland fem stora näringsgrenar. Mest optimism visar trädgårdsnäringen som går kraftigt framåt. Den starka utvecklingen drivs av den ökade konsumentefterfrågan. – Vi ser en väldigt gynnsam efterfråge- och lönsamhetssituation. Under fjärde kvartalet bedöms lönsamheten i trädgårdsnäringen till och med vara bättre än innan pandemin, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum