Lunds stift, Svenska kyrkan

Konsten att se sig själv

Dela

Konstnären Charlotte Gyllenhammar och professorn Peter Gärdenfors talar om konsten att se sig själv när Stiftelsen Baculus Deperditus bjuder in till en föreläsningskväll i Lunds domkyrka tisdag 15 maj kl. 18.30.

Charlotte Gyllenhammar utgår i sin föreläsning från sitt eget konstnärskap och arbetet med att se och att utforska sin position som seende. Ur vilka perspektiv närmar vi oss verkligheten? Kan vi träna oss i att se? Vad händer om vi vänder upp och ned på det vanliga och välbekanta?

Peter Gärdenfors föreläser om vårt förhållande till vårt jag. Det finns ingen hård kärna i jaget utan det är sammansatt av flera komponenter som samverkar på olika sätt beroende på situationen. Vi putsar ofta på våra bilder av oss själva och har lätt att lura oss själva. Modern teknik har också lett till att allt mer fokus läggs på vårt utseende och allt mindre på våra inre egenskaper.

Föreläsningarna inramas av musik bl.a. ur J.S. Bachs Musikalisches opfer framförd av Johanna Zetterqvist, tvärflöjt, Joakim Zetterqvist, violin och Viktor Nordliden, cello.

För mer information:
Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand, 046-35 88 81
lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

Domkyrkokamrerare Mats Persson, 046-15 56 10
mats.o.persson@svenskakyrkan.se

Om föreläsarna:
Charlotte Gyllenhammar är konstnär, verksam i Stockholm och utbildad i London, Stockholm och Göteborg. I dag arbetar hon främst med installation, film, fotografi och skulptur. Under en period var hon professor vid Konsthögskolan i Malmö. I oktober 2017, i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum, invigdes hennes skulptur Meteorit i Lundagård. I sitt konstnärskap utforskar Charlotte Gyllenhammar frågor om identitet och konstnärligt skapande. Hon intresserar sig för förhållande mellan inre och yttre, privat och offentligt. Ofta utmanar hon vårt seende och får oss att se verkligheten ur ett nytt perspektiv. Ibland vänder hon helt konkret på tingen och på perspektivet som i hennes kanske mest kända verk från 1993 Dö för dig där hon hängde en 120 år gammal ek upp och ned över Drottninggatan i Stockholm. I Vertigo, en installation i Wanås från 2002, har hon under jord återskapat sin ateljé upp och ned. Gyllenhammar får oss genom sin konst att undersöka vårt seende och även att se oss själva som den som ser.

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap, verksam vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet. I sin senaste bok ”Den svåra konsten att se sig själv” (2017) tar han sig an jaget ur både psykologiskt, filosofiskt, sociologiskt och evolutionärt perspektiv. Boken diskuterar frågor som finns det ett ”sant jag”, har man egentligen makt över sitt jag och sina handlingar och hur förändrar ny teknik synen på jaget. Gärdenfors är en av Sveriges mest internationellt kända forskare inom filosofi och kognitionsvetenskap. Han forskar på tänkandets och språkets evolution. Huvudområden är modeller av våra begrepp och om hur vi lär oss vad orden i språket betyder och dess tillämpningar inom robotik. Gärdenfors har gett ut flera böcker; till de senare hör ”Den meningssökande människan” (2006) och ”Lusten att förstå: om lärande på människans villkor” (2010)."

Fakta om stiftelsen Baculus Deperditus:
Den kräkla, biskopsstav, som skänktes till biskopen i Lund den 27 maj 1946 stals i Lunds domkyrka den 27 maj 2009. Försäkringsersättningen för den förlorade kräklan ligger till grund för stiftelsen Baculus Deperditus (Den förlorade kräklan). Stiftelsen ska årligen bjuda in till en föreläsning där aktuell forskning inom medicin möter perspektiv från teologi och humaniora.

Läs mer om stiftelsen på Lunds stifts webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum