Navet AB

Konsultpanel tror på fortsatt tillväxt i byggsektorn i år

Dela

Navet undersöker två gånger per år situationen när det gäller arbetsvolym och orderstock hos en panel med större konsultföretag i byggsektorn.

Konsultpanel
Konsultpanel

Navet undersöker två gånger per år situationen när det gäller arbetsvolym och orderstock hos en panel med större konsultföretag i byggsektorn. I den senaste undersökningen i januari-februari i år tecknar både arkitekter och byggtekniska konsulter en relativt ljus bild av framtiden. Orderstocken hos de intervjuade arkitekterna väntas växa med 4,5 procent under första halvåret jämfört med andra halvåret 2021. För byggtekniska konsulter var bedömningen att orderstocken kan komma att växa med drygt 6 procent. Konsulter ger en tidig signal om utvecklingen inom byggsektorn det kommande året. De sektorer som uppdragen främst kretsar kring är bostäder, offentlig sektorn och industri.

Källa: Navet

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Konsultpanel
Konsultpanel
Ladda ned bild

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.