Jönköpings kommun

Köp av fastigheter på Mariebo tas upp i Tekniska nämnden

Dela

Jönköpings kommun avser att köpa sju förorenade fastigheter, som sedan ska rivas, i bostadsområdet Mariebo. Det görs inom ramen för ett projekt som leds av statliga SGU och syftar till att föroreningarna från en gammal kemtvätt ska kunna saneras. Tekniska nämnden ska nu ta ställning till förslaget om köp av fastigheter, som för kommunens del kan komma att uppgå till cirka 15 miljoner kronor efter att statsbidrag från Naturvårdsverket betalats ut.

- Nu får äntligen de berörda fastighetsägarna en möjlighet att permanent flytta från området så att saneringen kan genomföras, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd i Jönköpings kommun.

Jönköpings kommun skickade förslag på överlåtelseavtal till fastighetsägarna för några veckor sedan. Tidigare har en oberoende värdering av fastigheterna genomförts och det är den som avtalen baseras på. Fastigheterna värderas från 5,3 till 6,1 miljoner kronor, varav en fastighet med garage värderas till 1,9 miljoner kronor.

- Vår ambition är att avtalen blir klara inom kort. Det är en förutsättning för att SGU och länsstyrelsen ska kunna skicka in bidragsansökan till Naturvårdsverket inför kommande sanering, säger Lars-Åke Svensson, chefsjurist i Jönköpings kommun.

Statliga bidrag

Nämnden kommer att ta ställning till en initial kostnad på 36 miljoner kronor för fastigheterna. Naturvårdsverket ersätter därefter kommunen för byggnadernas värde genom statliga medel.

Två fastighetsägare, som bor i nära anslutning till området som ska saneras, har sedan tidigare fått ersättningsbostäder bekostade av kommunen. De båda fastighetsägarna kommer att påverkas i större utsträckning under själva åtgärdsfasen när grannarnas hus ska rivas och marken sedan grävas upp och saneras. Infarten till fastigheterna kan också bli svår att nyttja.

Dialog med boende

-  Vi är nu i ett viktigt skede där kommunen ser fram emot att marken saneras för att göra det bättre för människa och miljö. Kommunen kommer fortsatt att ha en nära dialog med boende och samverkande myndigheter för att driva projektet framåt, säger Peter Jutterström (M), kommunalråd i opposition i Jönköpings kommun.

Färgarens kemtvätt i Mariebo bedrevs mellan år 1952 och 1975 på dåvarande fastigheten Obygden 7 i Mariebo. Vid kemtvättningen användes det klorerade lösningsmedlet tetrakloreten (PCE). Utredningar och provtagning från 2015 och därefter visar på föroreningar (tetrakloreten) i området som det finns behov av att åtgärda, både för att minska risker för människors hälsa och för att minska spridning till grundvatten i jord och berg. Huvudman för projektet är statliga SGU, men viktiga parter är också länsstyrelsen och Jönköpings kommun.

Vill du läsa mer om projektet Färgaren kan du göra det här:

https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/tillstandreglerochtillsyn/miljofarligverksamhet/fororenadmarkmarksanering/fororenadmarkfargarenmariebo.4.1a8263dd17545631d952c7b.html

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 13 000 medarbetare för att ge våra 144 699 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum