Skogssällskapet

Köpläge på skog i Norrbotten

Dela

Just nu sker ingen prisutveckling på skogsfastigheter i Norrbotten. Men ökande priser i södra Sverige kan sprida sig norrut, vilket gör att investeringsläget just nu är gott, anser Skogssällskapets fastighetsexpert Eivor Mettävainio.

Svensk skogsindustri går på högvarv. Massa- och pappersindustrin har en stark efterfrågan på sina produkter och likaså sågverken, med en långvarig prisökning på trävaror som tidsmässigt är av rekordkaraktär. Små virkeslager driver också upp priserna. Allt detta gör att virkesmarknaden är mycket stark just nu.

– Virkespriserna i Norrbotten ligger fortfarande lägre än vid samma tidpunkt för ett år sedan, men de senaste månaderna har en prisökning skett, säger Eivor Mettävainio, fastighetsexpert och affärschef för Skogssällskapet i norra Sverige.

Den positiva prisutvecklingen på virke förväntas fortsätta, samtidigt som priserna på skogsmark fortsätter att stiga i stora delar av landet.

– De ökade virkespriserna sprider sig allt längre norrut, och om virkespriserna fortsätter att stiga kan vi förvänta oss att det också påverkar skogsmarkspriserna i Norrbotten, säger Eivor Mettävainio.

Att investera i skogsmark nu kan därför vara en bra affär, något som förstärks av det låga ränteläget.

– På skogsmark i Norrbotten med en bra tillväxt kan skogen växa med 4 % per år. Det är att jämföra med bankräntorna som i de flesta fall är betydligt lägre.

Ett lågt utbud av skogsfastigheter bidrar också till att driva upp priserna framöver. I södra och västra Sverige noteras rekordpriser på skogsmark. Eivor Mettävainio anser att man får mer för pengarna när man köper skog i norra Sverige.

– I södra Sverige betalar man mycket för närheten till storstäder. Om vi jämför vilket pris man betalar för marken, jämfört med hur stor dess virkesproducerande förmåga är, så får du betydligt mycket mer skog för pengarna i Norrbotten jämfört med i södra Sverige.

Fyra faktorer som påverkar skogsmarkspriserna:

  1. Virkesmarknaden. Stigande virkespriser ökar fastigheternas avkastningsvärde.
  2. Ränteläget. Lågt ränteläge gör skogsmark till en lönsam investering.
  3. Utbudet. Litet utbud driver upp priserna.
  4. Bostadsmarknaden. Påverkar framförallt mindre, bostadsdominerade lantbruksfastigheter, men kan påverka på ett psykologiskt plan även på andra håll.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Eivor Mettävainio är fastighetskonsult och affärschef för Skogssällskapet i norra Sverige. Eivor Mettävainio sitter i Östersund.
Eivor Mettävainio är fastighetskonsult och affärschef för Skogssällskapet i norra Sverige. Eivor Mettävainio sitter i Östersund.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet