Sveriges läkarförbund

Kortare vårdköer möjligt - genomför utredningens förslag

Dela

Tillgänglighetsdelegationen har lämnat förslag om bland annat en utökad vårdgaranti - till regeringen, läs mer på regeringen.se. Sveriges läkarförbund välkomnar utredningens förslag för att korta väntetiderna i vården. Ska det bli möjligt att komma till rätta med vårdköerna behövs långsiktigt fokus, inte punktinsatser.

  • Vårdköer har varit ett problem i svensk hälso- och sjukvård i decennier. Problemet är gammalt och välkänt, och det är också många av lösningarna. Mycket av det som utredningen föreslår borde redan vara självklarheter, säger Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet. 

Läkarförbundet är positiva till att utredningen betonar att vårdgarantin sätter de yttre gränserna för när patienter ska få vård. Inom tidsgränserna är det medicinska prioriteringar som avgör. Läkarna rapporterar en tendens att vårdgarantins tidsgränser blir normerande för alla patienter, så att alla väntar länge och att den som är närmast tidsgränsen prioriteras, inte den med störst behov.  

  • Vi vill att Sverige lär av Danmark som har kortat sina vårdköer. Där är vårdgarantin 30 dagar, inte 90, och danskarna når sina mål bättre än vad vi gör i Sverige. I Danmark har staten en tydligare roll i styrningen men samtidigt större tilltro till professionen i vårdens vardag. Det borde vara en förebild för oss, säger Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet. 

Läkarförbundet delar utredningens bedömning att vårdgarantins nuvarande utformning har inneburit att vården av kroniskt sjuka trängts undan, till förmån för personer som tillfälligt behöver vård. Detta behöver åtgärdas. Läkarförbundet välkomnar att utredningen föreslår att undersökningar ska ingå i vårdgarantin. 

Läkarförbundets krav till regeringen i arbetet med att ta fram en proposition av utredningens förslag: 

  • Läkare måste få ägna mer tid åt att vårda patienter och mindre tid åt administration. Administrationen ska vara ett stöd för vården, inte en tidstjuv. 
  • Den nära vården måste byggas ut. Alla ska få tillgång till en fast läkare som ansvarar för ett rimligt antal patienter. Med trygghet och kontinuitet i primärvården kan mer allvarlig sjukdom förebyggas. 
  • Det behövs tillräckligt många vårdplatser. När beläggningsgraden ständigt är över 100% skapas flaskhalsar i vården så att köerna växer. 
  • Lär av Danmark som lyckats korta vårdköer. 

Vårdgarantin för medicinsk bedömning 

Tidsgränsen för medicinsk bedömning föreslås förlängas från tre dagar till sju dagar. Förslaget innebär att man går tillbaka till den tidsgräns som gällde innan en lagändring 2019. Utredningen föreslår också att inte endast nybesök, utan alla besök ska omfattas av detta.

Ändringen är bra men löser inte grundproblemet: Sverige har för få specialister i allmänmedicin. För att lösa de största problemen inom svensk hälso- och sjukvård, bristande tillgänglighet och kontinuitet, behövs en bättre tillgång till specialister i allmänmedicin.  

Läs mer om utredningens förslag här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 55 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

Ny rapport: Vården kan inte bygga på att läkare forskar på fritiden30.6.2022 09:02:00 CEST | Pressmeddelande

Läkarförbundet och SYLF presenterar rapporten Forskande läkares villkor. Andelen forskarutbildade läkare har enligt SCB sjunkit sedan 2005. För att undersöka forskande läkares villkor har Läkarförbundet skickat en enkät om forskning till 10 000 medlemmar. Andelen läkare som forskar är 29 procent. Nästan var tredje uppger att de inte kan kombinera kliniskt arbete med forskning i den utsträckning som de utlovats. För mer än var tredje forskande läkare har coronapandemin inneburit sämre möjligheter att forska.

Norrbotten behöver dubbelt så många läkare på hälsocentralerna22.6.2022 11:34:56 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Norrbotten har idag 2 192 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Norrbotten behöver därför minst 113 nya läkare på vårdcentralerna/hälsocentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Gävleborg behöver dubbelt så många läkare på hälsocentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Gävleborg har idag 1 939 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Gävleborg behöver därför minst 113 nya läkare på vårdcentralerna/hälsocentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Dalarna behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Dalarna har idag 2 122 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Dalarna behöver därför minst 126 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Västmanland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Västmanland har idag 2 190 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Västmanland behöver därför minst 125 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum