Klimatkoll Guldheden AB

Kortspel väcker hopp i svensk storsatsning på klimatundervisning

Dela

Svenska elever har ett stort intresse för klimatfrågorna och skolans styrdokument kräver att lärare undervisar om klimatet. Samtidigt upplever många lärare brist på bra material och rädsla att väcka oro och ångest hos eleverna. Det vill Klimatkoll råda bot på med ett kortspel som sprider kunskap och väcker hopp och handlingskraft. Målsättningen är att nå alla elever i Sverige.

Klimatkoll är ett forskningsbaserat kortspel som går ut på att placera kort i rätt ordning – från störst till minst klimatpåverkan. Spelet har utvecklats av forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och lanserades i en första utgåva år 2018. Spelet fungerar både som sällskapsspel och som ett redskap för lärande i undervisningen om klimat, miljö och hållbar utveckling, från årskurs sju och uppåt.

– Spelets främsta styrka som läromedel är att det får nästan alla att bli nyfikna, överraskade och engagerade i samtal, säger Erik Sterner, forskare inom klimatpedagogik och en av Klimatkolls skapare.

– Att spela Klimatkoll är ett lustfyllt och engagerande sätt att ta till sig kunskap om klimat och livsstil. Spelet fungerar som en bra utgångspunkt för viktiga samtal om ansvar och beteende, och bidrar till att väcka hopp och handlingskraft, snarare än oro och ångest.

Sedan början av 2020 driver teamet bakom Klimatkoll ett treårigt projekt som finansieras av Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling. Projektet går ut på att sprida kunskap om klimat, livsstil och hållbar konsumtion till lärare och elever över hela Sverige (läs mer här). Förutom själva spelet tillhandahålls omfattande stödmaterial för lärare (läs mer här). Hittils har fler än 30 000 skolelever spelat Klimatkoll, 500 lärare och lärarstudenter har utbildats i hur spelet kan användas i skolan, och minst 2500 kortlekar har delats ut till lärare.

– Mottagandet har varit mycket positivt, och det märks att det finns en stor efterfrågan på bra läromedel inom klimatområdet, säger Erik Sterner.

Förutom den svenska versionen finns spelet även på engelska, norska och estniska, och planer finns på att utveckla versioner för fler språk.

– Den långsiktiga visionen är att ge människor över hela världen den kunskap och de verktyg de behöver för att de ska kunna minska sina klimatavtryck, säger Erik Sterner.

Läs mer om Eriks pedagogiska arbete här, och hur han vill förändra världen genom att göra klimatkunskap rolig, lättbegriplig och engagerande.

För mer information, för att boka intervju med Erik Sterner, och för kontakt med lärare som använder Klimatkoll, vänligen kontakta Maria Nordborg, kommunikationsansvarig: maria@kortspeletklimatkoll.se.

Pressbilder finns här. Självklart skickar vi även ett par kortlekar till den som vill testa att spela!

Bilder

Om

Klimatkoll Guldheden ABFölj Klimatkoll Guldheden AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.