Försäkringskassan

Kostnaderna för socialförsäkringen beräknas öka till 2022

Dela

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen beräknas bli 220 miljarder kronor 2018. Utgifterna förväntas sedan öka till 228 miljarder kronor år 2022. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2018–2022 som har lämnats till regeringen.

Att utgifterna väntas öka framöver beror i huvudsak på att utgifterna för familjeförmånerna blir högre, vilket i sin tur beror på fler barn i befolkningen samt högre löner och priser. Däremot beräknas utgifterna för sjukförsäkringen minska något under kommande år, vilket främst beror på att antalet personer med sjukersättning (tidigare kallat förtidspension) beräknas bli färre.

Utgifterna för sjukpenning specifikt väntas dock öka något på grund av att antalet startade sjukskrivningar beräknas bli fler i år och nästa år. Om utvecklingen inte bryts kommer målet om ett sjukpenningtal på maximalt 9,0 nettodagar år 2020 inte att nås.

– Prognosen visar att antalet startade sjukfall har ökat under det andra halvåret 2018. Försäkringskassans uppgift är att betala ut ersättning om villkoren i sjukförsäkringen är uppfyllda, vilket gör att våra möjligheter att påverka inflödet i försäkringen är begränsade. Det ansvaret ligger hos arbetsgivare och hos hälso- och sjukvården. Den risk vi nu ser är att sjukpenningtalet vänder uppåt, vilket inte är bra för någon. Utvecklingen understryker att arbetsgivarna behöver utveckla det förebyggande arbetet och att hälso- och sjukvården måste ta ansvar för sjukskrivningsinstrumentets roll i vård och behandling, säger myndighetens tillförordnade generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.

Utgifterna för statlig assistansersättning beräknas öka något under prognosperioden, främst på grund av fler assistanstimmar per mottagare samt att ersättningen per timme skrivs upp årligen.

Antalet personer som får statlig assistansersättning beräknas dock vara relativt stabilt under prognosperioden.

Myndighetens utgifter ingår i tre utgiftsområden:

  • Hälsovård, sjukvård och social omsorg där assistansersättningen och det statliga tandvårdsstödet är de största utgiftsposterna.

  • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning där sjukpenningen och aktivitets- och sjukersättningen är de största utgiftsposterna.

  • Ekonomisk trygghet för familjer och barn där barnbidraget, föräldraförsäkringen och bostadsbidragen är de största utgiftsposterna.

Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Läs mer:

Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum