Svenska institutet för standarder, SIS

Kostnadsfria standarder ska underlätta för företag att lägga om produktion

Dela

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal globala ISO-standarder som kan användas i samband med covid-19-pandemin. Standarderna omfattar bland annat anestesi och respiratorer, biokompatibilitet av medicinteknik och molekylärbiologisk analys. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

– Det är värdefullt att utöka bredden av standarder som temporärt finns fritt tillgängliga så att tillverkning och kvalitetssäkring av ytterligare produktkategorier underlättas i arbetet med att bekämpa covid-19. Sedan tidigare har vi tillgänggängliggjort standarder framförallt inom personlig skyddsutrustning, säger Annika Andreasen, vd vid Svenska institutet för standarder, SIS.

– Vi hoppas genom detta bland annat kunna underlätta för företag att komma igång med produktion man tidigare inte haft, för att bidra i hanteringen och minska smittspridningen av covid-19. Standarderna är framtagna av framstående internationella experter, ofta som ett stöd i att hantera lagkrav, säger Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, SIS. Möjligheten till dispens för icke CE-märkta produkter på grund av rådande situation är inte avsett att leda till sänkt kvalitet på produkterna. Standarder är således fortsatt högaktuella som stöd i processen att ta fram produkter av tillräckligt hög kvalitet.

– Just nu är det är många företag och organisationer som hör av sig till oss med frågor. Många har loggat in på vår webbplats sis.se där en del av standarderna finns att ta del av kostnadsfritt redan sedan slutet av mars. Vi ser ett stort intresse både från organisationer som deltar i standardiseringsarbetet och de som inte gör det, säger Sarah Sim.

De kostnadsfria standarderna omfattar medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning i form av till exempel andningsskydd, munskydd, ögonskydd, medicinska handskar, skyddshandskar, operationskläder och skyddskläder. Nu tillkommer kostnadsfria standarder inom bland annat anestesi och respiratorer, biokompatibilitet av medicinteknik och molekylärbiologisk analys.

Standarder i kampen mot covid-19

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

Kostnadsfria standarder ska underlätta organisationers krishantering21.4.2020 09:01:06 CESTPressmeddelande

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal ISO-standarder som företag och andra organisationer kan använda som stöd i sin krishantering kring den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om standarder för riskhantering, krishantering, samhällssäkerhet och kontinuitetshantering. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum