Svenska institutet för standarder, SIS

Kostnadsfria standarder ska underlätta organisationers krishantering

Dela

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal ISO-standarder som företag och andra organisationer kan använda som stöd i sin krishantering kring den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om standarder för riskhantering, krishantering, samhällssäkerhet och kontinuitetshantering. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

– Tidigare har standarder för bland annat medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning gjorts kostnadsfria under den kris vi nu befinner oss i. Nu fortsätter vi fritt tillgängliggörande med ett antal standarder som syftar till att öka samhällssäkerheten och som kan hjälpa organisationer i att bemöta och hantera en föränderlig omvärld, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS.

– Det handlar bland annat om att kunna ge stöd till sårbara personer och grupper i en nödsituation och att kunna fortsätta sin verksamhet med nya och ändrade förutsättningar. Detta är standarder som hjälper organisationer att systematiskt arbeta med den nuvarande krissituationen både på kort och på längre sikt, säger Susanna Björk, projektledare på SIS.

Standarder som tillgängliggörs kostnadsfritt under en begränsad tid:

ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements

Standarden anger krav för hur en organisation systematiskt ska arbeta med kontinuitetshantering och syftar till att skydda, minska sannolikheten, agera på och återställa verksamheter. 

ISO 22395:2018 Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

Standarden ger vägledning till organisationer för att identifiera, involvera, kommunicera med och stödja individer som är särskilt sårbara för naturliga och av människor framkallade (både avsiktliga och oavsiktliga) nödsituationer och kriser.

ISO 22320:2018 Security and resilience – Emergency management – Guidelines for incident management

Standarden tydliggör bland annat de grundläggande komponenterna i incidenthantering, och fokuserar på roller och ansvar, uppgifter och resurshantering och gemensam ledning för samarbete med andra organisationer.

ISO 22316:2017 Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes
Standarden ger vägledning för hur organisationer kan absorbera och anpassa sig till förändringar i syfte att stärka sin motståndskraft och resiliens.

ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines
Standarden ger vägledning i riskhantering. Förändringar och ökande otrygghet i samhället innebär att privata och offentliga organisationer i allt högre utsträckning ställs inför olika typer av risker som behöver hanteras för att nå uppsatta mål.

Fakta

ISO-standarderna är fastställda som svensk standard av SIS tekniska kommitté för samhällssäkerhet, och framtagna av den internationella kommittén för "Security and resiliens", som drivs av Sverige, via SIS, med ordförande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Standarder i kampen mot covid-19

SIS/TK 494 Samhällssäkerhet 

ISO/TC 292 Security and resilience

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

Kostnadsfria standarder ska underlätta för företag att lägga om produktion15.4.2020 10:08:35 CESTPressmeddelande

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal globala ISO-standarder som kan användas i samband med covid-19-pandemin. Standarderna omfattar bland annat anestesi och respiratorer, biokompatibilitet av medicinteknik och molekylärbiologisk analys. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum