Kostsamma renoveringar för att hålla kyrkobyggnaderna öppna

Dela

Västerås stift har fördelat ca 27,6 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för renoveringar som ska genomföras under det kommande året. Ersättningen når dock inte alls upp till det totala vårdbehovet, som för 2021 uppgår till nästan 59 miljoner kronor.

Foto Magnus Aronson /Ikon
Foto Magnus Aronson /Ikon

– Många tror att det är den kyrkoantikvariska ersättningen som står för hela kostnaden att bibehålla kulturarvet vad gäller kyrkobyggnader, klockstaplar och inventarier, men man glömmer ofta att den statliga ersättningen bara ska täcka de antikvariska överkostnaderna. Alltså måste församlingarna bekosta en stor del av renoveringarna själva. Ersättningen räcker heller inte till alla projekt, utan stiftet tvingas oftast avslå hälften av alla ersättningsberättigade ansökningar. Ibland söker församlingarna ersättning på nytt nästa år, eller så bekostar man allt ur egen ficka, säger stiftsantikvarie Anna Güthlein.

Beviljade projekt

De större projekt som får del av kyrkoantikvariska ersättning (KAE) 2021 är följande:

  • Grangärde kyrka, inre renovering pga fuktproblematik i golv
  • Falu Kristine kyrka, fönsterrenovering
  • Hagakyrkan i Borlänge, fönster- och fasadrenovering
  • Dingtuna, renovering av tornlanternin

Renoveringen av Grangärde kyrka är det enskilt största projektet. Planering och förprojektering har pågått under flera år för att få fram så bra handlingar som möjligt och för att resursoptimera det kommande bygget. En bristande konstruktion i det gamla betongbjälklaget från tidigt 1900-tal medför att hela golvkonstruktionen måste bilas bort och ersättas med en ny, klimatsäker lösning. Församlingen har hela tiden arbetat nära stiftet, länsstyrelsen och arkitekten för att allt ska falla på plats.

Betydande egeninsats

Det totala vårdbehovet uppgår till nästan 59 miljoner kronor för samtliga ersättningsberättigade projekt för år 2021. Kyrkoantikvarisk ersättning täcker 27,6 miljoner. För de projekt som beviljats ersättning uppgår församlingarnas egeninsats till 15,5 miljoner kronor.

– Drift och löpande underhåll berättigar inte ersättning vilket innebär att den faktiska insatsen för församlingarna egentligen är betydligt större. Många projekt genomförs också helt utan kyrkoantikvarisk ersättning. Det kan vara ombyggnationer eller anpassningar för att du och jag som besökare ska få en bättre upplevelse, säger Anna Güthlein.

Så fungerar kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkans församlingar och pastorat är ålagda att vårda och bevara de kyrkor, kapell, klockstaplar och inventarier som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Kyrkorna ska också hållas öppna och tillgängliga. Som en kompensation på grund av lagens inskränkningar på nyttjanderätten bidrar därför staten årligen med pengar till kostnadskrävande och antikvariskt motiverade insatser. Det staten kompenserar är de mer- eller överkostnader som uppstår då särskilda hantverksmetoder och materialval måste användas i kulturhistorisk bebyggelse och den specialistkompetens som anlitas för att utföra uppdragen. Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna efter samråd med länsstyrelserna.

Utöver den kyrkoantikvariska ersättningen fördelar även stiftsstyrelsen ett inomkyrkligt utjämningsbidrag (KUB) på drygt 5 miljoner kronor som komplement till den statliga ersättningen.

Ny fördelningsmodell

2021 är första året med en ny fördelningsmodell för bidraget. För varje stift fastställer kyrkostyrelsen en ram som gäller fem år framöver, förutsatt att statens totala anslag blir detsamma. För Västerås stift innebär det närmare 27,6 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto Magnus Aronson /Ikon
Foto Magnus Aronson /Ikon
Ladda ned bild

Om

Västerås stift, Svenska kyrkan
Västra Kyrkogatan 9
72215 Västerås

021-17 85 00https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Följ Västerås stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västerås stift, Svenska kyrkan

Biskopen: Begravningsseden riskerar att brytas19.5.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Svenska kyrkans biskopar har tagit fram en särskild ordning för minnesgudstjänst som ska kunna användas då människor inte kan närvara vid en vanlig begravningsgudstjänst. Samtidigt väcker coronakrisen i kombination med en vikande begravningstrend frågan om vad pandemin gör med begravningsseden. ”Begravningar är jätteviktiga för ett samhälle och nu riskerar seden att brytas”, säger biskop Mikael Mogren som ser med oro på utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum