Naturskyddsföreningen

Kraftfulla förslag för effektivare transportsystem

Dela

Naturskyddsföreningen välkomnar Klimaträttsutredningens analys av bristerna i Trafikverkets planering av infrastruktur. Nu föreslås att Trafikverket ska börja arbeta för ökad transporteffektivitet. Med rätt regeländringar kan fler transporter antingen helt effektiviseras bort eller föras över från bil och lastbil till cykel och tåg. Tillsammans med det tidigare förslaget som begränsar industrins utsläpp av växthusgaser har politiker nu förslag som tar ett samlat grepp över två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

– Äntligen kommer ett förslag som kan leda till effektivare transporter. Att ersätta fossila bränslen med andra drivmedel är bra, men det måste kombineras med ett energieffektivare transportsystem. Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser idag, ökad effektivitet ser till att vi löser problemen och inte bara flyttar dem till andra områden, säger Johanna Sandahl ordförande för Naturskyddsföreningen.

Klimaträttsutredningen lämnade sitt slutbetänkande igår. I betänkandet finns ett förslag som innebär att Trafikverket får ett tydligt uppdrag att arbeta för ett transporteffektivt samhälle. I stället för att förutsätta ständigt ökande vägtrafik i sina prognoser ska myndigheten planera för ett effektivare transportsystem och gynna andra typer av transporter än bil, lastbil och flyg.

Idag gäller principen “lagt kort ligger” i Trafikverkets planer. Det innebär att vägar som en gång hamnat i den nationella planen för utbyggnad av infrastruktur ligger kvar där tills ekonomin tillåter att de byggs. I framtiden rekommenderar utredningen att inget projekt ska finnas kvar på gamla meriter utan alltid behöva kvala in när planen omprövas vart fjärde år, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar.

Vidare föreslår utredningen att det avsätts mycket mer pengar i så kallade Stadsmiljöavtal för satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik.

Vid en första anblick delar Naturskyddsföreningen utredningens slutsatser om behovet av att underlätta för utbyggnaden av elnätet samt svårigheterna med att införa en ny avvägningsregel i miljöbalken. Naturskyddsföreningen välkomnar också att tuffare och tydligare krav kan ställas på industrier och andra verksamheter som ger upphov till en stor mängd transporter.

För ett år sedan lade Klimaträttsutredningen ett delbetänkande med ett förslag som begränsar industrins utsläpp av växthusgaser, som omfattar ytterligare en tredjedel av Sveriges utsläpp. Naturskyddsföreningen välkomnade förslaget, men var kritisk till att förslaget inte gick att tillämpa på de verksamheter som har ett evigt tillstånd.

– Nu hoppas vi att Miljöprövningsutredningens förslag som kommer den 31 maj föreslår att tillstånden för all industri kan omprövas och tidsbegränsas. I så fall kommer industrin bli tvungen att minska sina utsläpp av växthusgaser, säger Johanna Sandahl.

Klimaträttsutredningen var ett resultat av januariöverenskommelsen, där partier över blockgränserna kom överens om att prioritera och åtgärda klimatförändringarna.

– Sverige fortsätter att bygga in sig i ett ineffektivt transportsystem och industrins minskar inte sina utsläpp i tillräcklig omfattning. Kraftiga reformer är nödvändiga. Nu har politikerna ett förslag som tar samlat grepp över två tredjedelar av Sveriges utsläpp, säger Johanna Sandahl.

Här hittar du Klimaträttsutredningens slutbetänkade. 

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

Naturskyddsföreningen besviken på Miljöprövningsutredningen15.6.2022 14:21:57 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst. Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

Pressinbjudan: Vilka förutsättningar finns för miljöjournalistiken i norra Sverige och resten av Barentsregionen?15.6.2022 10:44:40 CEST | Pressinbjudan

Barentsregionen sträcker sig över norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Här finns goda förutsättningar för storföretag att investera i naturtillgångar som skog, malm och olja. Men vilka förutsättningar finns det för miljöjournalistiken att granska dessa storföretag, miljörisker och korruption i en tid när hot, hat och påtryckningar mot miljöjournalister ökar? Det diskuteras den 16 juni under ett seminarium som arrangeras av Naturskyddsföreningen och Sveriges Natur, i samband med att Reportrar utan gränser släpper en ny rapport. Välkomna!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum