Dagens Samhälle

Kräftgång för SD på norrländska landsbygden

Dela

SD stormar fram i det glesa Sverige – men inte i glesa Norrland, visar Dagens Samhälles granskning. En förklaring kan vara att S-väljare känner starkare partilojalitet i norr, tror statsvetare.

När Sverigedemokraterna 2010 kom in riksdagen och i många fullmäktige fördelade sig framgångarna rätt jämnt mellan tätorter och mer glesbefolkade valkretsar. Men i valen 2014 och 2018 växte stödet för partiet mycket snabbare i småorter och på landsbygden än i kommunernas centralorter, vilket Dagens Samhälles granskning visade förra veckan.

Men vår granskning visar något mer: SD:s utveckling i stora delar av Norrland skiljer sig från resten av Sverige. Förutom att partiet i flertalet norrländska kommuner är svagare än i resten av landet, är skillnaden i röstetal mellan tätorterna och landsbygden påfallande liten.

I kommunvalet i de sex norrlandslänen fick SD i den tredjedel av valkretsarna som är minst tätbefolkade 10,5 procent – mot 8,9 procent i de mest tätbefolkade. Skillnaden är alltså liten, om man till exempel jämför med Svealand där partiet fick 15,5 procent i de glesa delarna och 9,6 i de tätbefolkade (se grafik här intill).

Statsvetaren Anders Lidström vid Umeå universitet tror att en av förklaringarna kan vara att många på den norrländska landsbygden inte i första hand riktar sin ilska mot centralorten, utan mot Stockholm och etablissemanget i huvudstaden.

– I små kommuner med krympande befolkning känner väljarna ofta att skurken finns någon annanstans än i kommunhuset, säger han.

Svårigheterna för SD att bli starka i den norrländska glesbygden hör samman med partiets generella besvär att slå sig in på bred front i Norrland. Anders Lidströms forskning om väljarbeteende i de fyra nordligaste länen har visat att S-väljare är mer partitrogna där än i övriga landet.

– Visst har S tappat väljare här i norr. Men steget över till SD är större för många här.

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Dagens Samhälle
Dagens Samhälle
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten

08-452 73 00http://www.dagenssamhalle.se

Följ Dagens Samhälle

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Dagens Samhälle

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum