Dagens Samhälle

Kräftgång för SD på norrländska landsbygden

Dela

SD stormar fram i det glesa Sverige – men inte i glesa Norrland, visar Dagens Samhälles granskning. En förklaring kan vara att S-väljare känner starkare partilojalitet i norr, tror statsvetare.

När Sverigedemokraterna 2010 kom in riksdagen och i många fullmäktige fördelade sig framgångarna rätt jämnt mellan tätorter och mer glesbefolkade valkretsar. Men i valen 2014 och 2018 växte stödet för partiet mycket snabbare i småorter och på landsbygden än i kommunernas centralorter, vilket Dagens Samhälles granskning visade förra veckan.

Men vår granskning visar något mer: SD:s utveckling i stora delar av Norrland skiljer sig från resten av Sverige. Förutom att partiet i flertalet norrländska kommuner är svagare än i resten av landet, är skillnaden i röstetal mellan tätorterna och landsbygden påfallande liten.

I kommunvalet i de sex norrlandslänen fick SD i den tredjedel av valkretsarna som är minst tätbefolkade 10,5 procent – mot 8,9 procent i de mest tätbefolkade. Skillnaden är alltså liten, om man till exempel jämför med Svealand där partiet fick 15,5 procent i de glesa delarna och 9,6 i de tätbefolkade (se grafik här intill).

Statsvetaren Anders Lidström vid Umeå universitet tror att en av förklaringarna kan vara att många på den norrländska landsbygden inte i första hand riktar sin ilska mot centralorten, utan mot Stockholm och etablissemanget i huvudstaden.

– I små kommuner med krympande befolkning känner väljarna ofta att skurken finns någon annanstans än i kommunhuset, säger han.

Svårigheterna för SD att bli starka i den norrländska glesbygden hör samman med partiets generella besvär att slå sig in på bred front i Norrland. Anders Lidströms forskning om väljarbeteende i de fyra nordligaste länen har visat att S-väljare är mer partitrogna där än i övriga landet.

– Visst har S tappat väljare här i norr. Men steget över till SD är större för många här.

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Dagens Samhälle
Dagens Samhälle
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten

08-452 73 00http://www.dagenssamhalle.se

Följ Dagens Samhälle

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Dagens Samhälle

Bäst och sämst på social hållbarhet - hela listan över alla kommuner22.8.2019 08:56:04 CESTPressmeddelande

Många förknippar nog FN-satsningen Agenda 2030 med klimat och miljö. Men Agenda 2030 handlar om så mycket mer. Tre av de sjutton målen behandlar fattigdom, ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen. DS har samlat dessa mål i kategorin ”Inkluderande samhällen” och jämfört hur väl Sveriges kommuner lever upp till de tre målen. Tolv variabler utgör grund för jämförelsen (se faktaruta). Vår rankning visar att industriorten Filipstad i Värmlands län, med drygt 10 000 invånare, hamnar längst ned på listan över inkluderande samhällen. Kommunalstyrelsens ordförande Per Gruvberger (S) höjer inte på ögonbrynen när han får höra om placeringen. – Jag är inte ett dugg förvånad. Vi vet att vi är den kommun som näst Malmö har flest socialbidragstagare. Filipstad ligger särskilt dåligt till i fråga om variablerna unga i ekonomiskt utsatta hushåll, vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd och anmälda våldsbrott. Kommunalrådet har problemanalysen klar. – Vi får så många flyktingar som inte kan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum