Svensk Kollektivtrafik

Kraftig minskning av resor med färdtjänst under pandemin – men nöjdheten har ökat

Dela

Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Undersökningen ANBARO mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Under 2020 har undersökningen även kompletterades med tilläggsfrågor rörande pandemin för att se hur det påverkat serviceresornas förutsättningar.

Resultatet visar att nöjdheten generellt har ökat under pandemin, framför allt vid resor som inte sker under rusningstid.
– Vi ser detta som ett bra betyg för hur resenärerna tycker att de deltagande organisationerna hanterat utmaningarna, kommenterar Mattias Andersson, projektledare för ANBARO på Svensk Kollektivtrafik.


Nyckelresultat ur ANBARO:s årsrapport

  • 96% av resenärerna kom fram i tid
  • 93% av resenärerna är nöjda med förarens bemötande
  • 22% av färdtjänstresorna beställs inom en timme innan avresa

  • Kvinnor och färdtjänstresenärer avstår i större utsträckning resor på grund av coronapandemin än män och sjukreseresenärer
  • Få resenärer har valt att utföra sina ärenden på annat sätt (t ex resa i privatbil, digitala tjänster) och bland de som valt annat sätt är det fler kvinnor än män.

Årets rapport har också tittat närmare på resandet vid olika klockslag och över olika veckodagar och hur det påverkar resultaten. Färdtjänstresenärerna är mest nöjda med förarens bemötande för resor under vardagarna som startar 9-15 på dagen och mest nöjda med själva resan 9-12 för att sedan minska till att bli lägst sen kväll och nattetid. För sjukresorna visar rapporten att helgresenärer som haft akuta sjukresor är mindre nöjda, bland annat med avresetiderna.
– Det här är något vi kommer att titta lite närmare på. Kanske beror det på att förväntningar de har på sjukresorna är för höga, för ofta är det ju mindre bemanning och fordon ute under helgen jämfört med under veckorna, kommenterar Mattias Andersson.

Även HANBARO, mätningen av handläggningsförfarande har påverkats av pandemin eftersom ansökningarna till färdtjänst och riksfärdtjänst legat på historiskt låga nivåer. Men de månader då smittrisken varit mindre och restriktionerna färre visade en försiktig återgång mot tidigare års resande och ansökningar.

HANBAROs mätning visar bland annat att:

  • 85 % är nöjda med handläggningen från ansökan till beslut
  • 93 % tycker att de fått tillräckligt med information under handläggningstiden
  • 54 % av de tillfrågade upplevde handläggningstiden som kort.

– Vi ser också att 92 procent av de handlagda ansökningarna beviljas så det är en mycket hög andel av resenärerna som får igenom sin önskan om färdtjänst hos de organisationer vi mäter. Handläggningen av sjukresor och färdtjänst verkar fungera som det ska ute i landet, säger Mattias Andersson.

Under 2020 har antalet organisationer som deltar i ANBARO ökat, med Malmö och Lunds kommuner, vilket är glädjande. Det ökar möjligheten till jämförbarhet mellan olika organisationer, ett bidrag till den levande benchmarking som finns genom Svensk Kollektivtrafik i dessa frågor.


Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.
Kompletteringen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst. Dessutom mäts även flex- och skolskjutsresor.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,7 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 99 procent av landets busstrafik och 90 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Startskott för kollektivtrafikens framtidsprojekt med ny programförklaring20.6.2022 15:55:20 CEST | Pressmeddelande

Nytt mål, ny vision och en diger åtgärdslista för kollektivtrafikbranschen och politikerna för att nå klimatmålen. Det är resultatet när Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen lanserade sin gemensamma programförklaring på en konferens den 20 juni. Syftet är att utveckla kollektivtrafiken framåt och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna. Och allt finns samlat på en ny webbsida, www.kollektivtrafiken.se.

Negativa konsekvenser för kollektivtrafiken om Trafikverkets plan genomförs28.2.2022 16:17:16 CET | Pressmeddelande

Trafikverkets förslag på besparingar i den nationella planen leder till negativa konsekvenser för kollektivtrafiken, bland annat sämre underhåll, hastighetsnedsättningar och minskad tillgänglighet. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks remissvar som pekar på att Trafikverkets förslag inte följer regeringens direktiv att skapa förutsättningar för att öka kollektivtrafikandelen i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum