Svensk Kollektivtrafik

Kraftig minskning av resor med färdtjänst under pandemin – men nöjdheten har ökat

Dela

Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Undersökningen ANBARO mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Under 2020 har undersökningen även kompletterades med tilläggsfrågor rörande pandemin för att se hur det påverkat serviceresornas förutsättningar.

Resultatet visar att nöjdheten generellt har ökat under pandemin, framför allt vid resor som inte sker under rusningstid.
– Vi ser detta som ett bra betyg för hur resenärerna tycker att de deltagande organisationerna hanterat utmaningarna, kommenterar Mattias Andersson, projektledare för ANBARO på Svensk Kollektivtrafik.


Nyckelresultat ur ANBARO:s årsrapport

  • 96% av resenärerna kom fram i tid
  • 93% av resenärerna är nöjda med förarens bemötande
  • 22% av färdtjänstresorna beställs inom en timme innan avresa

  • Kvinnor och färdtjänstresenärer avstår i större utsträckning resor på grund av coronapandemin än män och sjukreseresenärer
  • Få resenärer har valt att utföra sina ärenden på annat sätt (t ex resa i privatbil, digitala tjänster) och bland de som valt annat sätt är det fler kvinnor än män.

Årets rapport har också tittat närmare på resandet vid olika klockslag och över olika veckodagar och hur det påverkar resultaten. Färdtjänstresenärerna är mest nöjda med förarens bemötande för resor under vardagarna som startar 9-15 på dagen och mest nöjda med själva resan 9-12 för att sedan minska till att bli lägst sen kväll och nattetid. För sjukresorna visar rapporten att helgresenärer som haft akuta sjukresor är mindre nöjda, bland annat med avresetiderna.
– Det här är något vi kommer att titta lite närmare på. Kanske beror det på att förväntningar de har på sjukresorna är för höga, för ofta är det ju mindre bemanning och fordon ute under helgen jämfört med under veckorna, kommenterar Mattias Andersson.

Även HANBARO, mätningen av handläggningsförfarande har påverkats av pandemin eftersom ansökningarna till färdtjänst och riksfärdtjänst legat på historiskt låga nivåer. Men de månader då smittrisken varit mindre och restriktionerna färre visade en försiktig återgång mot tidigare års resande och ansökningar.

HANBAROs mätning visar bland annat att:

  • 85 % är nöjda med handläggningen från ansökan till beslut
  • 93 % tycker att de fått tillräckligt med information under handläggningstiden
  • 54 % av de tillfrågade upplevde handläggningstiden som kort.

– Vi ser också att 92 procent av de handlagda ansökningarna beviljas så det är en mycket hög andel av resenärerna som får igenom sin önskan om färdtjänst hos de organisationer vi mäter. Handläggningen av sjukresor och färdtjänst verkar fungera som det ska ute i landet, säger Mattias Andersson.

Under 2020 har antalet organisationer som deltar i ANBARO ökat, med Malmö och Lunds kommuner, vilket är glädjande. Det ökar möjligheten till jämförbarhet mellan olika organisationer, ett bidrag till den levande benchmarking som finns genom Svensk Kollektivtrafik i dessa frågor.


Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.
Kompletteringen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst. Dessutom mäts även flex- och skolskjutsresor.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet – men många fortsatte resa under pandemin28.9.2021 13:16:27 CEST | Pressmeddelande

45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47 procent av de arbetande har fortsatt att resa med kollektivtrafiken under pandemin. Den nya rapporten från Svensk Kollektivtrafiks attityd- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern visar på stora skillnader i distansarbetet mellan stad och land, olika näringsgrenar, kön och åldrar.

Årsrapport: Oförändrat förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin3.2.2021 10:00:11 CET | Pressmeddelande

Resenärerna har ett fortsatt gott förtroende för sin regionala kollektivtrafik. Trots ett mycket tufft år med pandemi och minskat resande ligger nöjdheten med senaste resan kvar på fjolårets nivå och nöjdheten med kollektivtrafiken i stort har till och med ökat. Det visar årsrapporten för Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum