Business Region Göteborg AB

Kraftig ökning av företagens lönesumma

Dela

Företagens lönesumma i Göteborgsregionen ökar kraftigt och landar på nära sju procent vilket är rejält högre än rikssnittet. Det framgår av årets andra Konjunkturrapport som Business Region Göteborg presenterar i dag. – Merparten av lönesumman består av att det skapats fler nya högkvalificerade och högavlönade jobb i regionen inom den privata sektorn, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, presenterar konjunkturrapporten Q2
Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, presenterar konjunkturrapporten Q2

Högtrycket i Göteborgsregionens näringsliv består. Fler branscher än tidigare upplever högkonjunktur, sysselsättningen ökar starkt och arbetslösheten som är fortsatt lägst bland storstadsregionerna är nu nere på sin lägsta nivå sedan 2008.

Det framgår av årets andra Konjunkturrapport som Business Region Göteborg presenterar i dag. Rapporten baseras på egna analyser av olika källor, bland annat Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

Kraftig ökning av företagens lönesumma

Att Göteborgsregionens näringsliv sysselsätter allt fler märks på den starka lönesummetillväxten. Sett till företagens lönesumma i Göteborgsregionen var den reala ökningen nära sju procent på årsbasis vilket kan jämföras med 4,4 procent för Sverige som helhet.

– Det är ännu ett tecken på att regionens kunskapsdrivna industri tillsammans med en starkt växande tjänstesektor går på högvarv. Merparten av lönesumman består av att det skapats fler nya högkvalificerade och högavlönade jobb i regionen som trycker upp lönesumman, inte att jobben generellt blir mer välbetalda i regionen, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg som presenterade rapporten på ett fullsatt konjunkturseminarium på Göteborgsoperan.

– Man brukar säga att det privata näringslivet står för mellan 75 och 80 procent av lönesummetillväxten. Den här gången står näringslivet för 86 procent, det har vi aldrig sett förr. Siffran för lönesummetillväxten har tidigare legat på runt fyra till fem procent i regionen, det vill säga nu ser vi verkligen att de nya jobben som skapas också ger hög lön, något som kommer ge effekt på BRP:n (bruttoregionprodukten) framöver.

Åtta år med jobbtillväxt

Göteborgsregionens näringsliv fortsätter alltså att skapa jobb med it-, bygg- och fordonsbranschen som de stora dragloken. Under det första kvartalet 2018 var sysselsättningstillväxten i regionen 1,8 procent på årsbasis och detta är det 32:a kvartalet i följd med positiv jobbtillväxt.

– Under dessa åtta år har det skapats drygt 80 000 nya jobb i Göteborgsregionen vilket nästan motsvarar alla som arbetar i Sveriges sjätte största sysselsättningskommun Linköping, säger Peter Warda.

Lägsta arbetslösheten i regionen sedan 2008

I maj 2019 var arbetslösheten 5,4 procent i regionen vilket är den lästa noteringen för regionen sedan december 2008. Arbetslösheten i Göteborgsregionen är fortsatt lägst bland storstadsregionerna och minskar i alla grupper. Kraftigast minskning fortsätter att ske bland unga utrikes födda. Dock är arbetslösheten alltjämt hög i den här gruppen och var i maj 2018 21,2 procent (för Sverige var andelen 27,9 procent).

Flera branscher har rådande högkonjunktur

Konjunkturindex för Göteborgsregionen landar på 46 där gränsen för högkonjunktur går vid 40. Fordonsindustrin ångar på mest i vårens undersökning och landar på ett index på 74. Även företag verksamma inom partihandel, maskinindustri, företagstjänster, it-tjänster, byggindustri och kemiindustri går väldigt bra.

– Fler branscher än tidigare känner av det goda läget globalt liksom från inhemsk konsumtion och landar på index som visar på högkonjunktur. Samtidigt menar företagen att det är svårt att hitta rätt kompetens, säger Peter Warda.

Rekordlåg vakans på kontor

Vakansgraden på kontor ligger nu på en rekordlåg nivå. Under första kvartalet 2018 hade Göteborg bara 3,6 procent ledig yta för kontor

– Vakansgraden har aldrig varit så låg som nu, det finns nästan inga lediga kontorsytor i stadens mest centrala delar. Detta är problematiskt för företag som vill expandera eller etablera sin verksamhet i Göteborg, säger Peter Warda.

Ladda ner hela konjunkturrapporten här.

Kontakter

Peter Warda, analytiker Business Region Göteborg, 031-367 62 11, peter.warda@businessregion.se

Bengt Kjellin, presschef Business Region Göteborg, 031-367 61 64, bengt.kjellin@businessregion.se

Bilder

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, presenterar konjunkturrapporten Q2
Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, presenterar konjunkturrapporten Q2
Ladda ned bild

Dokument

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Östra Hamngatan 5
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Pressinbjudan: Hur står sig Göteborgsregionens företag inom AR/VR?15.2.2019 10:47:25 CETPressmeddelande

Business Region Göteborg har tillsammans med Visual Arena har gjort en kartläggning av företagen som arbetar inom augmented reality och virtual reality i Göteborgsregionen. Rapportstudien visar att vi har ett kluster av över 100 företag som är verksamma inom AR/VR och drivande industrier är Life Science, Automotive & Engineering. I studien beskrivs ekosystemet och de senaste trenderna inom detta område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum