Kraftig ökning av installerade solcellsanläggningar

Dela

Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2020.

Vid slutet av 2021 fanns det därmed 92 360 elnätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, och den totala installerade effekten uppgår nu till 1 593 MW (cirka 1,6 GW).

Solcellsanläggningarna producerar nästan lika mycket el per år som en kommun av Gävles storlek använder årligen. Det kan även jämföras med nästan 4 procent av de svenska hushållens elanvändning under ett år. 

– Två faktorer som bidrar till det stora intresset för att installera solceller är troligtvis att många vill bidra till klimatomställningen och att elpriserna har stigit kraftigt den senaste tiden, säger Johan Harrysson, handläggare för statistik på Energimyndigheten.

Årets statistik för nätanslutna solceller är mer komplett än tidigare år. Skälet är att det nu finns tillräckligt många olika solcellsanläggningar runt om i Sverige för att statistiken ska kunna redovisas utan att röja uppgifter om enskilda personer eller företag.

Installerad effekt (W) per effektklass vid slutet av 2021

Installerad effekt (MW) per kommun vid slutet av 2021

 

2021

2020

2019

Göteborg 58,4 39,8

22,6

Uppsala

41,7

25,5

18,9

Linköping

40,7

33,1

16,8

Stockholm

34,1

22,3

17

Jönköping

29,9

21,2

11,9

Malmö

29,2

18,6

12,6

Västerås

26,3

20,5

14,5

Strängnäs

20,7

18,7

4,2

Kungsbacka

24,0

17,6

11,5

Norrköping

25,3

17,5

12,6

Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt på 58,4 MW, vilket är nästan 3,7 procent av den totala effekten för Sverige. Göteborg är också den kommun som installerade flest solcellsanläggningar under 2021 med en total effekt om 18,6 MW. De tio kommuner med den största ökningen installerade tillsammans 330 MW.

Regioner med allra största installerad effekt per capita

Här listas de sju län med den högsta installerade effekten per capita.

Län

Installerad watt per capita

Södermanland

264,1

Gotland

251,6

Jönköping

241,2

Östergötland

227,4

Blekinge

203,1

Jämtland

202,6

Uppsala

200,3

Fakta om solcellsstatistik

Statistiken redovisar det sammanlagda antalet nätanslutna solcellsanläggningar och den totala installerade effekten för kommuner, län och riket, från 2016 till och med 2021.

Statistiken samlas in från samtliga elnätsföretag i Sverige och visar solcellsanläggningar kopplade till elnätet fördelat på anläggningsstorlek. Den redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen. Prickar i statistiktabellerna innebär att informationen är sekretessbelagd.

Statistiken är framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Energimyndigheten, som är ansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Vid frågor, kontakta:

Johan Harrysson, handläggare Energimyndigheten
E-post: johan.harrysson@energimyndigheten.se
Tel: +46 (0)16 542 06 32

Mer information

Nätanslutna solcellsanläggningar (energimyndigheten.se)

Den officiella statistiken (energimyndigheten.se)

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

RÄTTELSE: Kraftig ökning av installerade solcellsanläggningar31.3.2022 15:30:47 CEST | Pressmeddelande

Rättelse: På grund av ett tekniskt fel i vår statistikdatabas blev listan med installerad effekt per capita och län felaktig. Listan är nu ändrad och de län med högst installerad effekt per capita är Halland och Kalmar. Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum