Kraftig omställning av portföljen bakom årets resultat

Dela

Hög likviditet, till följd av stora avyttringar, samt den högsta investeringstakten på många år påverkar årets avkastning. AP6 har under 2016 genomfört ett stort antal transaktioner, både köp och försäljningar. Dessa skapar goda förutsättningar för en fortsatt hög avkastning på lång sikt, samtidigt som det initialt leder till en lägre avkastning än föregående år. Den årliga avkastningen på det sysselsatta kapitalet har för de senaste fem åren varit 9,8 procent per år.

Nettoresultatet för 2016 uppgick till 1 722 miljoner kronor (2 867) vilket representerar en avkastning om 6,5 procent (+12,2). De interna kostnaderna uppgick till 92 miljoner kronor (106).

– Årets resultat ska ses mot bakgrund av att två av fondens största innehav har avyttrats vilket resulterat i en tillfälligt hög likviditet. Denna sysselsätts enligt en långsiktig plan, och investeringstakten har under året varit hög. Kortsiktigt påverkas avkastningen dock av den höga likviditeten, samt det faktum att värdeskapandet i nya onoterade investeringar synliggörs först efter en tids ägande. Onoterade investeringars långsiktiga karaktärsdrag gör att avkastningen måste mätas över längre tidsperioder, säger Karl Swartling, vd Sjätte AP-fonden.   

Omställningen av portföljen avslutad
Sedan 2011 har det pågått en omställning av portföljen, som en följd av beslut i styrelsen om ny investeringsinriktning. Innehav som inte legat i linje med ny inriktning har successivt avyttrats. I och med att två av de största innehaven avyttrades – Volvofinans under 2015 och Norrporten under 2016 – kan denna omställning i princip sägas vara slutförd.
Samtidigt som en stor mängd innehav avyttrats är en ny portfölj av investeringar under uppbyggnad, genom en hög, men relativt jämn, investeringstakt över åren. Breddningen av AP6:s fondportfölj har under 2016 varit omfattande och följer den plan som har sin utgångspunkt i den nya investeringsinriktningen. Under året har ett stort antal nya fondutfästelser slutförts, vilket inneburit att AP6 inlett en rad nya samarbeten med ledande fonder. En fortsatt internationalisering av portföljen är en följd av detta arbete. Under året har även ett tiotal nya direktinvesteringar genomförts, som förväntas bidra positivt till resultatet de kommande åren.

Årsredovisning för 2016 finns som pdf att laddas ner från AP6:s hemsida.

 

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: +46 708 74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se

Om

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Köpmansgatan 32
411 06 Göteborg

031 - 741 10 00http://www.ap6.se

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 använder sin styrka för att investera både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
AP6 etablerades 1996 som en stängd fond, dvs utan in- eller utflöden till övriga pensionssystemet, fonden har att hantera sin egen likviditet. Enda AP-fonden som enligt lag ska investera i onoterade tillgångar. Ytterligare information på
www.apfond6.se

Följ Sjätte AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sjätte AP-fonden

Major realignment of portfolio underlies profit for the year28.2.2017 15:00:00 CETPress release

High liquidity after major divestments and the highest rate of investment in many years has affected the year’s return. In 2016, AP6 conducted a large number of transactions, which were both purchases and sales. It creates good conditions for a continued high return over the long term, even though the short-term effect is a lower return than last year. The annual return on capital employed over the last five years has been 9.8 percent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum