SBAB Bank

Kraftigt fall i bostadsägarnas prisförväntningar

Dela

Sedan början av året har bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna ändrats markant. Från att en mycket stor majoritet trott på fortsatt stigande bostadspriser på ett år sikt, är gruppen som tror på stigande priser nu marginellt större än den som tror på sjunkande. Till skillnad från i början av pandemin är dock nettotalet fortfarande positivt. 78 procent bedömer att bostadspriserna kan komma att påverkas negativt om elpriserna ökar mycket och 23 procent att de då kan påverkas i hög grad. Detta visar SBAB/Booli:s kvartalsvisa mätning av prisförväntningarna (HPE).

Liten majoritet tror på fortsatt stigande bostadspriser
SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). 36 procent av de svarande tror att bostadspriserna kommer att stiga på ett års sikt. Förra kvartalet var den siffran 58 procent. 30 procent tror att de kommer att stå stilla jämfört med 26 procent förra kvartalet. 23 procent tror att priserna kommer att falla jämfört med 6 procent föregående kvartal. De största förändringarna syns således bland dem som tror på stigande respektive sjunkande priser.

Bland de som svarat att de tror att priserna kommer att sjunka, svarar hela 88 procent att det beror på stigande bostadsräntor följt av stramare krav på bankernas kreditgivning (32 procent). Bland de som tror på stigande bostadspriser anger 72 procent ett högt efterfrågetryck som skäl.

– Även om vi, till skillnad från i inledningen av pandemin, nu inte ser samma dramatiska fall i prisförväntningarna så är det ett kraftigt fall. Vi spår själva fallande bostadspriser på ett års sikt till följd av stigande bostadsräntor. Sett ur det perspektivet är bostadsägarna som grupp mer optimistiska än vi, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Oro för konsekvenserna av stigande elpriser
I samband med förra kvartalets mätning infördes en extrafråga om hur bostadsägarna ser på bostadspriserna om elpriserna fortsätter att stiga. 78 procent bedömer att bostadspriserna kan komma att påverkas negativt om elpriserna ökar mycket och 23 procent att de kan påverkas i hög grad. Det är uppgång sedan föregående mätning då motsvarande siffror var 70 respektive 13 procent.

– Vi har nu en situation där både bostadsräntorna och elpriserna stigit kraftigt. Att många i det läget tror att bostadspriserna kan påverkas negativt om elpriserna ökar markant är logiskt och i linje med våra egna beräkningar, säger Robert Boije.

OBS! Tabell- och diagrambilaga bifogas som PDF.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730 27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 292 000 och 402 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2022). Antal medarbetare (FTE) är 818. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Kort bindningstid mest populärt även i maj13.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under maj valde 53 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en ökning sedan april då motsvarande andel villakunder var 43 procent. 56 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i maj (46 procent i april). 31 respektive 27 procent av villa- och bostadsrättskunderna valde i stället att binda hela bolånet. Bland dem var ett års bindningstid vanligast. 18 procent av villakunderna respektive 17 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Överskott i nyproduktionen av hyresrätter för riket som helhet9.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

För första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder finns nu ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Överskottet är störst i Västra Götaland, men även Skåne län visar ett överskott. Den nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. I Stockholms län består dock underskottet på villor. Det finns nu också en tydlig nedåttrend mot ett underskott på bostadsrätter för Sverige som helhet. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för första kvartalet 2022.

Räntefrossan har börjat – brett fallande bostadspriser i hela Sverige i maj2.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Priserna på lägenheter föll i samtliga regioner i maj och som mest i Sveriges tre storstadsområden. I Storstockholm och Storgöteborg är den tidigare uppgången i inledningen av året nu helt utraderad. Villapriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Storstockholm och Storgöteborg. I Norra Sverige och Stormalmö steg villapriserna svagt. I samtliga regioner, med undantag för villor i Norra Sverige, ligger nu bostadspriserna under sina tidigare toppnoteringar. Säsongsjusterad data ger dock en mindre alarmistisk bild även om de bör tolkas med försiktighet. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum