Norrköpings kommun

Kraftigt ökad nöjdhet hos företagarna med Norrköpings kommuns service

Dela

Efter förra årets tapp i SKR:s mätning så ökar i år företagens nöjdhet med kommunens service igen rejält. Norrköpings kommuns NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) går från 68 till 73. Vad gäller brandskydd tillhör Norrköping de bästa kommunerna i mätningen.

– Det känns bra att företagarna märker effekten av de insatser som vi har gjort under tid för att förbättra och utveckla vår service. Det ska vi som organisation vara mycket stolta över. Samtidigt nöjer vi oss inte med detta utan siktar mot ännu bättre resultat genom att ha ett fortsatt fokus på företagen inom alla våra verksamheter, säger Anna Thörn kommundirektör.

Öppna jämförelser Företagsklimat mäter sex myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Svaren resulterar i ett så kallat NKI-värde där ett värde på över 62 anses vara godkänt och ett värde på 70 eller högre anses bra. Ett värde på under 62 räknas som lågt. Norrköpings kommuns index hamnar för 2021 på 73 vilket är en tydlig förbättring från förra året då kommunens totala index låg på 68.

–  Det är en glädjande utveckling! Extra kul att resultaten är så positiva då vi vet att intresset för att etablera sig eller utveckla sin verksamhet i vår kommun har varit mycket stort de senaste åren. Detta har skapat ett högt tryck i vår organisation. Min förhoppning är att våra medarbetare känner sig stolta över sin insats och att denna undersöknings resultat får lite genomslag även bland dem som inte har egen färsk erfarenhet av kontakter med kommunen, säger kommunalråd Reidar Svedahl (L).

 Av de sex områdena så lyckas Norrköping allra bäst vad gäller brandskydd med ett NKI på 90. Det är en kraftig ökning från i fjol då samma värde var 75. Även inom området miljö har Norrköping förbättrat sitt resultat ordentligt, från 65 till 72 och inom markupplåtelse har kommunen även där nått en tydlig förbättring.

–  Medarbetarna har jobbat samordnat och målfokuserat med att utveckla vår service till företagarna. Det är glädjande att se att vårt arbete med företagsfokus har gett så pass fin effekt och att resultatet syns i mätningen, säger Anna Selander Samhällsbyggnadsdirektör

Fakta om mätningen
Drygt 29 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kontakt:
Anna Thörn
Titel: kommundirektör
Telefon: 073-020 20 36

Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Anna Selander
Titel: samhällsbyggnadsdirektör
Telefon: 0724-65 20 54

___________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum