RF/SISU

Kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden, stärkt elitidrott och satsning på idrott för personer med funktionsnedsättning

Dela

Riksidrottsstyrelsen föreslår till Riksidrottsmötet den 28-30 maj ett stärkt stöd till specialidrottsförbunden, stärkt elitidrott och satsning på idrott för personer med funktionsnedsättning.

I ett nytt idrottsövergripande elitidrottprogram beskrivs hur det av RF, SOK och Parasport Sverige samordnade elitidrottsstödet ska fortsätta utvecklas för att vända en negativ trend för svensk elitidrott. Programmet innehåller mål för ökat stöd, samverkan med akademin för att stärka satsningen på idrott och utbildning (dubbla karriärer) samt elitidrottsnära forskning tillsammans med tränar- och utbildningsinsatser.  

– Elitidrott engagerar och vi behöver kraftsamla för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra idrottare och förbund. Pandemin har påverkat elitidrotten hårt, men kanske ännu mer de som satsar mot elit men ännu inte är där, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet. 

Till stämman föreslår även Riksidrottsstyrelsen att inrätta och erbjuda förbund och föreningar ett kompetensstöd inom parasport. RF samverkar med Parasportförbundet för en stegvis övergång av stödfunktionen till RF.   

 – Vi behöver bli ännu bättre på att inkludera personer med funktionsnedsättning i vår verksamhet. Vi kan också se att pandemin har slagit hårt mot just denna målgrupp och här behöver vi stärka arbetet för att nå våra mål i strategi 2025.   

Riksidrottsstyrelsen föreslår även till Riksidrottsmötet att ett flerårigt arbete inleds för att minska kostnaderna för Riksidrottsförbundet/SISU:s kansli och distriktsorganisationer och därigenom kunna öka stödet till specialidrottsförbunden. Detta efter en motion till Riksidrottsmötet om kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden.   

– Vi riktar blicken inåt den nationella och regionala stödverksamheten, det som Riksidrottsförbundet och våra RF-SISU distrikt arbetar med då vi förstått att det är vad som önskas. Riksidrottsstyrelsen föreslår att ett råd inrättas med förtroendevalda från medlemsförbunden utifrån den modell vi arbetat efter under pandemin. Då kan vi tillsammans återstarta kraften i hela idrottsrörelsen och forma en sammanhållen strategi med mål att nå ökat stöd till förbunden för att fortsätta utveckla idrotten mot de gemensamma målen i Strategi 2025, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet 

 

Här hittar du samliga förslag till beslut inför Riksidrottsmötet 2021

För mer information kontakta 

Björn Eriksson 
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06  

Nyckelord

Kontakter

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 70 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

Öppet brev till Amanda Lind, Mikael Damberg och Lena Hallengren7.5.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Vi sprider inte smitta i skogen, på havet eller vägen. Det skriver ordföranden i sex specialidrottsförbund tillsammans med Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson i ett öppet brev till Amanda Lind, Mikael Damberg och Lena Hallengren. Hela brevet kan du läsa här nedan. Där finns också länkar till de två remissvar som Riksidrottsförbundet idag skickat in gällande "Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar covid-19" och "Ändringar i begränsningsförordningen maj 2021".

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum