Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Krav på skärpta regler för cancerframkallande ämnen

Dela

På tisdag den 28 februari tar Europaparlamentets sysselsättningsutskott ställning till EU-parlamentariker Marita Ulvskogs (S) förslag om skärpta gränsvärden för cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön.

- Industrin och delar av näringslivet har bedrivit en intensiv lobbyingkampanj mot våra krav men det finns en stark opinion för strängare regler i många medlemsländer. Alla vet vad cancer gör med människor och familjer, säger Marita Ulvskog.

Förutom de krav EU-kommissionen redan har presenterat föreslår Marita Ulvskog ytterligare skärpning för kristallint kisel, krom VI och trädamm.

- Forskningen visar ett tydligt samband mellan dessa ämnen och sjukdomar som lungcancer, leukemi och lymfosarkom, säger Marita Ulvskog.

Hon vill dessutom att även reproduktionsstörande kemikalier - som riskerar att leda till fosterskador och fertilitetsstörningar hos både män och kvinnor - omfattas av den nya lagen.

- Mellan två och tre miljoner arbetare utsätts varje dag för dessa ämnen. De har rätt att förvänta sig samma skydd på jobbet som alla andra i samhället, påpekar Marita Ulvskog.

Förslaget som utskottet har att ta ställning till rymmer också krav på hälsoövervakning hela livet för de arbetstagare som exponeras för cancerframkallande ämnen.

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet