Skogsstyrelsen

Krisgrupp mot granbarkborren bildad i Värmland

Dela

Efter de ökade angreppen av granbarkborre i Värmland, går nu myndigheter och skogsbruk samman och bildar en krisgrupp i länet. Genom samverkan ska alla aktörer kraftsamla för att öka aktiviteten i skogen och begränsa angreppen och skadorna efter skadeinsekten.

Under 2019 ökade angreppen av granbarkborren i Värmland. Enligt Skogsstyrelsens och skogsbrukets uppskattning skadades det cirka 250 000 kubikmeter gran under 2019 i de värmländska skogarna.

- Det är svårt att förutse hur stora skador vi får kommande säsong, men läget är fortfarande allvarligt och det krävs massiva gemensamma insatser. Därför har den här skogsskadegruppen bildats för att vi tillsammans ska får mer kraft i insatserna och kunna hejda utvecklingen, säger Hans Källsmyr, skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen i Värmland.

Skogsskadegruppen är en helt ny samverkan mellan ett antal värmländska skogsföretag, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Värmland. Syftet med samverkan är att dela information om läget när det gäller granbarkborren i länet. Man vill på det sättet hjälpas åt att hantera både granbarkborreskador och stormskador.

- Detta är en viktig fråga som vi behöver hantera tillsammans. Om vi samverkar kan vi klara av skadorna bättre, säger Anders Alm, VD på Västra Värmland Dalslands skogsägarförening.

Coronakrisen påverkar arbetet

Ett 20-tal informationsträffar om granbarkborren i den nya skogsskadegruppens regi var planerat under våren. Med anledning av coronaviruset kommer dock troligen inga fysiska informationsträffar om granbarkborre att kunna hållas i vår. Skogsägare och skogliga aktörer i Värmland erbjuds i stället digital information och utbildning. Det arrangeras exempelvis webbutbildningar och även en film om ämnet har spelats in.

En rad negativa effekter på virkesindustrin sammanfaller just nu i Värmland. Det handlar om vindfällen efter storm, angrepp av granbarkborre och osäkerhet på marknaden efter Coronapandemin.

- Vi måste allesammans jobba hårt för att hjälpa de skogsägare i Värmland som är drabbade av färska vindfällen och skador av barkborren. Även under den osäkerhet som Coronakrisen skapar i vår vardag, säger Hilma Nilsson, områdeschef på Stora Enso Skog.

Krävs aktiva skogsägare

För att lyckas i bekämpningen måste även skogsägarna i Värmland vara aktiva. Skogsägare uppmanas därför att:

  • Gå över sin skogsfastighet flera gånger under våren och försommaren och leta efter angrepp av granbarkborren.
  • Avverka och transportera bort angripna granar som har det mesta av barken kvar.
  • Upparbeta färska vindfällen och se till att få ut liggande virke ur skogen.
  • Skogsägare som hittar större volymer stormfälld skog bör kontakta virkesköpare i god tid för att de stormfällda granarna ska kunna transporteras bort i tid.

Att arbeta i stormfälld skog är mycket riskfyllt och kräver både specialkunskaper och komplett utrustning. Rekommendationen är därför att aldrig arbeta ensam.

Mer information:

Hans Källmyr, skogsskadesamordnare, Värmlands distrikt, Skogsstyrelsen, 0565-477 84, 070-647 01 26, hans.kallsmyr@skogsstyrelsen.se

Hilma Nilsson, Stora Enso Skog, 072-585 64 76, hilma.nilsson@storaenso.com

Henrik Svensson, Mellanskog, 010-482 81 20, henrik.svensson@mellanskog.se

Lars Emanuelsson, Moelven, 010-122 65 31, lars.emanuelsson@moelven.se

Anders Alm, VVDS, 0573 - 71 10 30, anders.alm@vvds.se

Kenth Olsson, Hilmerskog, 070-207 81 89, kenth.olsson@hilmer.se

Pär Skinnargård, Nykvist skogs, 070-241 27 54, par@nykvist-skogs.se

Jan Cedervind, Länsstyrelsen Värmland, 010 224 70 00 (växel) jan.cedervind@lansstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik1.10.2020 10:32:37 CESTPressmeddelande

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum