Stockholms stad

Krisledningsnämnden – beslut fattade 20 maj

Dela

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har finansborgarrådet idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som fattat två beslut: daglig verksamhet enligt LSS kan öppnas successivt samt tillfällig möjlighet att spara ledsagartid.

Daglig verksamhet enligt LSS öppnas successivt

Daglig verksamhet enligt LSS kan öppnas successivt från och med 1 juni 2020. Det samma gäller daglig verksamhet hos privata utförare. Beslutet gäller daglig verksamhet för upp till 15 personer som inte tillhör riskgrupp. För andra dagliga verksamheter fortsätter socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna att verka för alternativa utformningar.

Tillfällig möjlighet att spara ledsagartid

Beslutet ger brukare möjlighet att spara beviljade ledsagartimmar upp till sex månader. Beslutet gäller timmar som beviljats från och med 1 mars 2020, och som beviljas till och med 30 juni 2020. Motsvarande ska gälla omkostnadsersättning.

Bakgrund till besluten

Daglig verksamhet enligt LSS öppnas successivt

Den 8 april 2020 beslutade krisledningsnämnden att dagliga verksamheter skulle stängas. Enligt underlag från LSS-hälsan råder nu en positiv trend gällande minskat antal smittade samtidigt som antalet misstänkta fall sjunker. LSS-hälsan konstaterar även att det finns brukare som far illa av att inte få gå till sin ordinarie dagliga verksamhet.

Daglig verksamhet i mindre skala för symtomfria personer som inte tillhör riskgrupp bör därför öppnas successivt utifrån Smittskydd Stockholms rekommendationer. Det är fortsatt viktigt med kontroll av handhygien och att hålla avstånd. Enskilda personers möjligheter att delta ska bedömas individuellt. Om alternativa utformningar inte kan genomföras ska deltagarna även fortsatt få alternativa och kompletterande insatser utifrån sina behov och önskemål.

Tillfällig möjlighet att spara ledsagartid

Ledsagning är till för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter och sociala aktiviteter. Enligt riktlinjer om ledsagning och ledsagarservice kan den enskilde i vanliga fall disponera beviljade timmar över en tremånadersperiod. Till följd av den rådande situationen med covid-19 är det många brukare som inte kan utnyttja beviljad ledsagning, därför behöver möjligheten att spara beviljad ledsagartid tillfälligt utökas från nuvarande tre månader till sex månader.

Dessa beslut gäller från och med den 21 maj 2020.

Kontakt

Erika Larsson, pressekreterare för socialborgarrådet Jan Jönsson (L), 076-122 98 74 eller erika.k.larsson@stockholm.se.

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.

Mer information om besluten och stadens stöd vid funktionsnedsättning finns på funktionsnedsattning.stockholm.

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Våld går att stoppa och förebygga - antivåldsveckan i Rinkeby-Kista 28 september-4 oktober22.9.2020 07:51:15 CESTPressmeddelande

Att förebygga våld är en fråga för oss alla. För tredje året i rad bjuder Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning in till en antivåldsvecka för att inspirera och öka kunskapen om det förebyggande arbete som pågår året runt. Det blir samtal, workshops och föreläsningar för barn, unga och föräldrar. 400 medarbetare utbildas också i våldsförebyggande metoder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum