Stockholms stad

Krisledningsnämnden – beslut fattade den 16 december 2020

Dela

Med anledning av den pågående pandemin har finansborgarrådet idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som fattat beslut om korttidsplatser för utskrivningsklara äldre.

Den senaste tiden har smittspridningen av covid-19 ökat kraftigt. Staden behöver ha beredskap för att möta ett större behov av korttidsplacering av utskrivningsklara äldre från slutenvården än i normalläget. Det kan också bli aktuellt att erbjuda personer, som vanligtvis skulle kunna gå hem med hemtjänstinsatser, korttidsplaceringar om hemtjänsten behöver avlastas. Vidare behöver resurserna kunna utnyttjas på bästa sätt vid hög sjukfrånvaro hos medarbetare.

Krisledningsnämnden har beslutat att förvaltningarna i första hand ska följa gällande rutiner för korttidsplaceringar. I de fall dessa platser inte räcker till verkställs detta i andra hand genom korttidsplacering på permanent vård- och omsorgsboende i stadens regi eller på vård- och omsorgsboende i privat regi med tillstånd från IVO.

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.

Kontakt

Edward Tovi, presskontakt hos finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), 076-122 92 02

Maria Tiger Bodlund, presskontakt hos äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD), 076-122 99 14

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Arbetslivets skola Frans Schartaus Handelsinstitut får fortsatt förtroende av MYH19.1.2021 16:29:07 CETPressmeddelande

Under tisdagen 19 januari presenterade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) sin lista på beviljade YH-utbildningar de kommande fem åren. Frans Schartaus Handelsinstitut beviljades nya starter för Hotel Management, Läkemedelstekniker, Medicinsk sekreterare (som nu får dubbla starter), Offentlig upphandlare, Revenue Management & Data Analyst samt TRAC Turism - och Resekonsult.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum