Stockholms stad

Krisledningsnämnden – beslut fattade den 2 december 2020

Dela

Med anledning av den pågående pandemin har finansborgarrådet idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som fattat beslut om förlängning av tidigare fattade beslut om förstärkningsteam i hemtjänsten, utökad möjlighet att spara ledsagartid och covid-19-platser på korttidsboenden. Krisledningsnämnden har också fattat beslut om upphandling av korttidsplatser.

Förlängning av beslut om förstärkningsteam i hemtjänsten

Krisledningsnämnden beslutade den 16 september att förlänga tidigare fattade beslut om förstärkningsteam i hemtjänsten till den 31 december 2020. Krisledningsnämnden har idag fattat beslut om att ytterligare förlänga denna möjlighet till och med den 31 mars 2021 om inte annat beslutas.

Beslutet innebär att alla äldre i Stockholms stad med konstaterad eller misstänkt Covid-19 ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. Beslutet omfattar även personer under 65 år, med konstaterad eller misstänkt covid-19, som har hemtjänst.

Förlängning av beslut om tillfälligt utökad möjlighet att spara ledsagartid

Krisledningsnämnden beslutade den 20 maj om tillfällig utökning av möjligheten att spara beviljad ledsagartid, från tre månader till sex månader. Enligt beslutet var sista möjlighet att starta en sexmånadersperiod från och med juni 2020.

Med anledning av den nuvarande situationen med covid-19 är det återigen många brukare som inte kan utnyttja beviljad ledsagning. Krisledningsnämnden har därför idag fattat beslut om att brukare fortsatt får spara beviljade ledsagartimmar upp till sex månader. Detta gäller timmar som är beviljade från 1 november 2020 och som är beviljade eller beviljas till och med 28 februari 2021. Motsvarande ska gälla omkostnadsersättning. Socialförvaltningen har i uppdrag att ta fram anvisningar för detta.

Förlängning av åtgärder för att minska smittspridning inom vård- och omsorgsboenden

Krisledningsnämnden beslutade den 16 september att förlänga tidigare fattade beslut om korttidsboende för äldre med konstaterad covid-19 att gälla till och med den 31 december 2020 om inte annat beslutas.

Med anledning av den ökade smittspridningen har krisledningsnämnden idag fattat beslut om att ytterligare förlänga arbetssättet med korttidsplatser till och med den 31 mars 2021 om inte annat beslutas. Beslutet innebär att personer med konstaterad covid-19 anmodas ansöka om korttidsboende eftersom insatsen särskilt boende för närvarande inte kan verkställas till en smittad person. Vidare kan personer med konstaterad covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende erbjudas plats vid särskilda korttidsboenden.

Upphandling av covid-19 korttidsplatser

Den ökade efterfrågan på covid-19 korttidsplatser inom äldreomsorgen innebär att staden behöver säkerställa att det finns platser som motsvarar det växande behovet. Vid sidan av den utökning av platser som kan ske inom egenregiverksamhet har krisledningsnämnden idag därför fattat beslut att ge äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av covid-19-platser i korttidsboende.

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.

Kontakt

Edward Tovi, presskontakt hos finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), 076-122 92 02

Maria Tiger Bodlund, presskontakt hos äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD), 076-122 99 14

Erika Larsson, presskontakt hos socialborgarrådet Jan Jönsson (L), 076-122 94 86

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Arbetslivets skola Frans Schartaus Handelsinstitut får fortsatt förtroende av MYH19.1.2021 16:29:07 CETPressmeddelande

Under tisdagen 19 januari presenterade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) sin lista på beviljade YH-utbildningar de kommande fem åren. Frans Schartaus Handelsinstitut beviljades nya starter för Hotel Management, Läkemedelstekniker, Medicinsk sekreterare (som nu får dubbla starter), Offentlig upphandlare, Revenue Management & Data Analyst samt TRAC Turism - och Resekonsult.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum