Stockholms stad

Krisledningsnämnden – beslut fattade den 25 augusti 2021

Dela

Med anledning av den pågående pandemin har finansborgarrådet idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som fattat beslut om förlängning, upphörande samt tidsbegränsning av ett antal beslut som rör åtgärder kring covid-19. Förvaltningarnas arbete med hantering av pandemin fortsätter inom ramen för ordinarie arbete.

Beslut som upphör att gälla

Mot bakgrund av pandemins utveckling och att det inte funnits behov av att tillämpa vissa beslut, upphör dessa att gälla. Besluten är:

  • Undantag beträffande krav på läkarintyg vid ansökan om försörjningsstöd. Mot bakgrund av att kravet om läkarintyg efter fem dagars sjukfrånvaro återinförs av regeringen upphör beslutet att gälla den 1 oktober 2021, eller vid den senare tidpunkt som regeringen beslutar om.
  • Samarbete med Region Stockholm för att bereda utskrivningsklara äldre vård och omsorg med kortare varsel än vanligt. Det aktuella beslutet om särskild samverkan har inte behövt tillämpas ens under perioder med omfattande smitta. Mot denna bakgrund och det nu väsentligt minskade antalet smittade upphör beslutet att gälla med omedelbar verkan.
  • Evakueringsboende med korttidskontrakt för riskgrupper. Till följd av att vaccination mot covid-19 nått ut till personer i riskgrupper har nu samtliga som tillfälligt bott i evakueringsboende kunnat flytta ut. Beslutet upphör därför att gälla den 31 augusti 2021.
  • Äldreförvaltningens uppdrag att genomföra upphandling av covid-19-platser i korttidsboende. Uppdraget är genomfört. I dagsläget bedöms behoven kunna täckas av befintliga verksamheter. Beslutet upphör att gälla med omedelbar verkan.
  • Akuta korttidsplaceringar. Beslutet om att verkställa korttidsplaceringar på permanent vård- och omsorgsboende har inte behövt tillämpas. Därför beslutade krisledningsnämnden att beslutet ska upphöra att gälla med omedelbar verkan.

Tidsbegränsning av tre beslut till den 31 december 2021

Följande beslut bedöms behövas ytterligare en tid, men upphör den 31 december 2021 om inget annat beslutas. Beslut som tidsbegränsas är:

  • Undantag från reglerna om ekonomisk förvaltning.
  • Rutin för skyndsam handläggning av tillfällig utökning av personlig assistans.
  • Tillfällig utökning av möjligheten att spara beviljad ledsagartid. Beslutet innebär att möjligheten att spara och använda beviljade ledsagartimmar upp till sex månader gäller för perioder som påbörjas senast den 31 december 2021.

Förlängning av två beslut till den 31 januari 2022

Med anledning av en viss ökning av smittspridning i samhället och en osäker utveckling, är staden i behov av att behålla en fortsatt beredskap. Besluten som förlängs är:

  • Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård- och omsorgsboenden. Personer med covid-19 kan erbjudas plats vid särskilda korttidsboenden för personer med konstaterad smitta.
  • Förstärkningsteam i hemtjänsten. Alla äldre med hemtjänstinsatser som har konstaterad eller misstänkt covid-19 ska erbjudas hjälp och stöd av hemtjänstens förstärkningsteam.

Kontakt

För finansborgarrådet, Erik Engstrand, 076-122 91 40
För äldre- och trygghetsborgarrådet, Maria Tiger Bodlund, 076-122 99 14

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Nytt evenemang lyfter Skärholmens potential och framtid. Skärholmen satsar på att bli Sveriges nya innovationscentrum.31.8.2021 11:51:39 CEST | Pressmeddelande

Den 16 september – 1 oktober arrangeras Grow´in Skärholmen som syftar till att lyfta Skärholmens utvecklingspotential och framtid i form av ett sjudande och kunskapstätt evenemang. Mitt på torget kommer det att bjudas på samtal, möten, aktiviteter, musik och kulturupplevelser. Initiativet är ett samarbete mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Grosvenor Europe som äger Skärholmens centrum.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum