Stockholms stad

Krisledningsnämnden Stockholms stad – beslut fattade den 24 april

Dela

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har finansborgarrådet idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som fattat två beslut: om förstärkningsteam i hemtjänsten och åtgärder för att minska smittspridning inom vård- och omsorgsboende.

Förstärkningsteam i hemtjänsten

Alla äldre med hemtjänstinsatser som har konstaterad eller misstänkt covid-19, ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. I de fall en privat hemtjänstutförare inte har ett förstärkningsteam erbjuds den äldre förstärkningsteam från kommunal hemtjänstutförare.

Åtgärder för att minska smittspridning inom vård- och omsorgsboende

Personer med covid-19 i kombination med diagnoser som kan medföra ett riskbeteende, kan erbjudas plats vid särskilda korttidsboenden för personer med konstaterad smitta. Detta gäller även för personer som sedan tidigare bor permanent på ett vård- och omsorgsboende.

Bakgrund till besluten

Förstärkningsteam i hemtjänsten

Det finns konstaterade och misstänkta fall av covid-19 inom hemtjänsten. En av åtgärderna för att minska smittspridning inom hemtjänsten är att minimera antalet medarbetare hos de personer som har misstänkt eller konstaterad covid-19. Detta arbetssätt är redan infört vid alla stadsdelsförvaltningar hos hemtjänstutförarna i kommunal regi.

Alla äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 och som behöver hemtjänstinsatser, bör kunna få insatserna utförda av ett förstärkningsteam oavsett vilken hemtjänstutförare de har valt. Äldre som har privata hemtjänstutförare, som inte har möjlighet att starta eget förstärkningsteam, bör erbjudas hjälp av den kommunala hemtjänstens förstärkningsteam.

Åtgärder för att minska smittspridning inom vård- och omsorgsboende

Staden har vidtagit ett antal åtgärder för att minska risk för smittspridning till vård- och omsorgsboenden. Bland annat har särskilda enheter för korttidsvård för personer med konstaterad covid-19 skapats samt flytt mellan vård- och omsorgsboenden pausats. Ytterligare åtgärder behöver tas för att minska fortsatt smittspridning.

Där det finns tillgång till nödvändig skyddsutrustning och tillräckliga personalresurser, innebär det oftast inga problem att bedriva kohortvård av personer som till största del är sängliggande på grund av konstaterad covid-19.

Det har dock visat sig vara svårt att bedriva kohortvård av personer med lättare symtom av covid-19 i kombination med demenssjukdom eller kognitiv svikt. De enskilda kan i dessa fall vara mycket rörliga, kontaktsökande och, i avsaknad av sjukdomsinsikt, ha ett beteende som utgör en särskild risk för smittspridning. Det kan därför vara svårt att begränsa dessa personers rörelsefrihet.

Dessa beslut gäller från och med den 27 april 2020 till och med den 30 juni 2020 om inte annat beslutas.

Kontakt

För finansborgarrådet, Edward Tovi, 076-122 92 02
För äldre- och trygghetsborgarrådet, Maria Tiger Bodlund, 076-122 99 14

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum