Stockholms stad

Krisledningsnämnden Stockholms stad – beslut fattat den 15 april

Dela

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har finansborgarrådet idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som fattat beslut om evakueringsboenden med korttidskontrakt.

Stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har en högre andel av befolkningen som har konstaterad covid-19 jämfört med övriga delar av Stockholms stad, enligt statistik från Region Stockholm.

Förklaringarna till skillnader i smittspridning mellan stadens stadsdelar kan vara många. En faktor är trångboddhet där personer i riskgrupp, som bor med många familjemedlemmar över flera generationer, har svårare att isolera sig och därmed minimera risk för smitta.

Krisledningsnämnden beslutar att införa möjlighet till evakueringsboende med korttidskontrakt för personer över 70 år och personer som tillhör någon annan riskgrupp om de bor i ett av de särskilt drabbade områdena och är trångbodda.

Inrättande av lotsfunktion

De berörda stadsdelarna inrättar lotsfunktioner för att hänvisa äldre och personer som tillhör annan riskgrupp rätt. Lotsen ska finnas tillgänglig såväl fysiskt som digitalt.

Äldre, personer i andra riskgrupper eller deras anhöriga som har behov av ny boendelösning, ska i första hand ställa sig i kö till seniorboende eller ansöka om vård- och omsorgsboende eller andra insatser. Dessa ansökningar kommer handläggas skyndsamt.

Evakueringsboende med korttidskontrakt

För personer i riskgrupp som bor i trångbodda förhållanden och inte är berättigad någon annan form av stöd eller insats införs den särskilda boendeformen evakueringsboende med korttidskontrakt.

Den riktar sig till personer som tillhör en riskgrupp, är trångbodda och bor i något av de särskilt drabbade områdena. Med trångbodd avses att de bor i en bostad tillsammans med en eller flera andra generationer och de inte kan ha sin nattvila i avskildhet.

Evakueringsboende med korttidskontrakt innebär ett boende där det är särskilt viktigt med isolering och restriktivitet med besök och fysiska kontakter.

Bostäderna som används som evakueringsboenden finns i stadens befintliga bestånd, exempelvis i tidigare servicehus, vård- och omsorgsboenden eller i bostadsbolagens bestånd. I första hand kommer en person med rätt till evakueringsboende erbjudas det i sitt närområde. Hyran för bostaden betalas av den enskilde. Vid behov av ekonomiskt stöd för detta kan personen ansöka om ekonomiskt bistånd.

Evakueringsboende med korttidskontrakt kan bara erbjudas till personer som inte är sjuka i covid-19. Om den äldre eller personen i riskgrupp är sjuk ska personen omgående vända sig till 1177 för sjukvårdsupplysning. Äldre och personer i riskgrupp som har sjuka i samma hushåll ska också vända sig till 1177 för rådgivning om hur risken för smitta kan minimeras.

Bakgrund till beslutet

I detaljerad statistik från Smittskydd Stockholm framgår att stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har en högre andel av befolkningen som har konstaterad covid-19 jämfört med övriga delar av Stockholms stad. Staden har sedan flera veckor tillsammans med Region Stockholm förstärkt informationsinsatserna i området. Staden håller dessutom en tät dialog med Smittskydd Stockholm inom Region Stockholm med anledning av situationen.

Förklaringarna till skillnader i smittspridning mellan stadens stadsdelar kan vara många. I de områden som för närvarande har flest bekräftade smittade fall finns det förhållanden som gör att myndigheternas rekommendationer om social distansering och isolering är svårare att upprätthålla än i andra områden. En sådan faktor är trångboddhet där personer i riskgrupp som bor med många familjemedlemmar över flera generationer kan ha svårare att vara avskilda och minimera risk för smitta.

Smittskydd Stockholm inom Region Stockholm publicerar geografisk indelad statistik om bekräftade fall veckovis. Staden kommer i nära dialog med Smittskydd Stockholm att löpande revidera vilka områden som är särskilt drabbade och i behov av evakueringsboenden med korttidskontrakt.

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.

Nyckelord

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum