Luleå stift, Svenska kyrkan

Kristna kyrkor i Barentsregionen: Det är tid att agera nu!

Dela

Vid rådsmötet för SKKB, Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen, skrevs följande gemensamma uttalande. Biskop Åsa Nyström skriver en inledande text. Uttalandet är fritt för publicering.

Ill. Maria Lundström Pedersen/Luleå stift
Ill. Maria Lundström Pedersen/Luleå stift

Genom Luleå stift är Svenska kyrkan del av samarbetet mellan de kristna kyrkorna i Barentsregionen. Vid det senaste rådsmötet i Enare, Finland, skrev vi representanter för de nio nordligaste stiften i Sverige, Norge, Finland och Ryssland ett gemensamt uttalande.

Som kristna syskon, trots våra olika kyrkliga traditioner, har vi ett engagemang i klimatförändringarnas påverkan på vår region.

Det är min förhoppning att du tar dig tid att läsa och begrunda uttalandet och bär det med dig in i de sammanhang där du påverkar viktiga beslut.

Med önskan om Guds välsignelse.

Biskop Åsa Nyström
Luleå stift


Det är tid att agera nu!

I vårt brev till presidenten för Arktiska Rådet sommaren 2017, bad SKKB det Arktiska Rådet att se Arktis i en mycket vidare kontext än bara som en möjlig energiresurs. Efter att FN:s klimatpanel, IPCC, lämnade sin senaste rapport i oktober 2018, är vi än mer övertygade om att världen måste gå över  till förnybar energi och en hållbar livsstil. Vi är väl medvetna om att det krävs svåra beslut. Därför uppmanar vi våra politiska ledare att agera nu, inte senare.

Vi, ledamöter av SKKB, vill påminna våra politiska ledare att vi alla, men i synnerhet samer och andra urfolk som lever och är verksamma i Arktis, redan lider av klimatförändringarnas effekter. Dessa effekter underminerar urfolkens möjligheter att fortsätta leva i enlighet med sina traditioner, och undergräver samtidigt förutsättningarna för alla dem som redan lever i fattigdom i den södra hemisfären under torka, översvämningar och stigande havsnivåer – kort sagt, de som bidragit minst till den nu rådande situationen. Det är nu dags för oss att lyssna på deras röster och inkludera dem i arbetet med att finna hållbara lösningar för oss alla. Vi behöver alla kunna känna hopp och vara villiga till förändring.

Som kristna är det vår skyldighet att inte bara ta ett ansvar för skapelsen utan att också, som Guds medarbetare, välsigna den (1 Pet 2:9). För oss är strävan efter att stå emot själviskhet i alla dess former – individualistisk, företagsmässig, nationell och kontinental – en andlig kamp. Kristen tro handlar primärt om Jesu Kristi offergärning – ”för världens skull” (som det uttrycks i den ortodoxa liturgin). I enlighet med detta kallar vår tro oss till självuppoffring för kommande generationers skull. Det omfattar så väl våra liv som våra materiella tillhörigheter.

Samerna, som är denna del av Europas urfolk och vars representanter är ledamöter vid detta möte, lever nära naturen och har en särskild relation till den. Urfolkens erfarenheter och kunskaper är av mycket stort värde i vår gemensamma uppgift att möta effekterna av klimatförändringarna. Vi har alla mycket lära från dessa perspektiv.

Enare, Finland
10 oktober 2018

Biskop Olav Øygard
Nord-Hålogaland stift, Norge
Ordförande för Rådet för kristna kyrkor i Barentsregionen, SKKB


Bakgrund
I Sverige är uttalandet är också skickat till

  • Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister som ansvarar för urfolksfrågor
  • Karolina Skog, miljöminister
  • Riksdagsledamöter från Norrbotten och Västerbotten
  • Landshövdingarna i Norrbottens län och Västerbottens län
  • Sametingets styrelseordförande och vice styrelseordförande

SKKB
Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen (SKKB) bildades 1996 och består i dag av nio stift från Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Rådet leds av biskop Olav Øygard, Nord-Hågaland stift i Norge och styrelsen leds av Niilo Pesonen, Uleåborg.
Läs mer om SKKB

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ill. Maria Lundström Pedersen/Luleå stift
Ill. Maria Lundström Pedersen/Luleå stift
Ladda ned bild

Länkar

Om

Luleå stift, Svenska kyrkan
Luleå stift, Svenska kyrkan
Stationsgatan 40
972 32 Luleå

0920-26 47 00https://www.svenskakyrkan.se/luleastift

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Här finns 56 lokala församlingar och 196 kyrkor. Stiftet ska bland annat stödja församlingarna och förvalta egendomar som jord och skog. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.

Följ Luleå stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Luleå stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum