Uppsala Konsert & Kongress

K.R.O.P.P Extended - Internationell dans - och performancefestival.

Dela

Helgen 25-26 januari 2019 går en av årets höjdpunkter av stapeln. K.R.O.P.P med kuratorn SU-EN vid rodret fokuserar i år på temat kroppens motstånd (Rebellion of the body). Med internationellt erkända konstnärer och dansare från Japan, Hongkong, Nordirland och Storbritannien på plats bjuder K.R.O.P.P Extended på nya perspektiv och väcker både frågor och förundran kring den samtida kroppen, konsten, människan och världen.

K.R.O.P.P. är sedan 2013 ett färgstarkt bidrag till den samtida dans- och performancescenen i landet.

- 2019 års Extended tar sin inspiration i Butohns grundare Tatsumi Hijikata och hans viktiga verk Rebellion of the Flesh från 1972, berättar festivalens kurator SU-EN. Konstnärer, koreografer och performancekonstnärer har genom tiderna använt sin egen kropp som ett slags startpunkt för motstånd och revolt mot orättvisor och ensidiga normer som samhället medvetet eller omedvetet stödjer.

- Insikt. Vätskor. Reaktion. Intuition. Medvetande. Kropp. Hunger. Passion. Låt upproret ta fart!

SU-EN är flerfaldigt prisbelönt koreograf, Butohdanskonstnär, performancekonstnär och curator. SU-EN Butoh Company grundades 1992 i Tokyo och har sedan dess etablerat Butohkonsten i Sverige och vidareutvecklat sin egen särpräglade Butohmetod. SU-EN uppbär för närvarande Konstnärsnämndens 10-åriga arbetsstipendium och är Uppsala kommuns hedersstipendiat 2019. 

Tema för årets upplaga av K.R.O.P.P. Extended är Kroppens motstånd. 

FREDAG 


Fredag 25 januari, 18.00 - 18.45, Sal C
Hosotan  (1972)
Videovisning.
Koreografi Tatsumi Hjikata, med introduktion av Takashi Morishita.
Inleds med en öppningshälsning av SU-EN. 

Tatsumi Hijikata är Ankoku Butohs förgrundsfigur och hans explosiva konstnärliga gärning hade enorm inverkan på scenkonsten från hans “genombrottsår” 1959 fram till hans bortgång 1986. Butoh är en radikal dansform och Hijikata revolutionerade danskonsten och synen på kropp genom sitt arbete.

Takashi Morishita är chef för Tatsumi Hijikata-arkiven i Tokyo som etablerades under Keiouniversitetet 1998 för att bevara och utforska Hijikatas anteckningar, foton, video och delar av scenografi och kostym, och för att presentera dem offentligt. Forskare från hela världen besöker arkivet regelbundet. Löpande anordnas internationella seminarier, festivaler och projekt där Butohföreställningar och workshops ingår.

Videovisning av verket sker även på lördagen kl 15.00 

Fredag 25 januari 18.50-19.20, Sal B
Alexandrina Hemsley med Xana: Words collect under my soft palate, lips shut, soundless bubbling 

”words collect …” är ett work in progress som utgör en fortsättning på Alexandrinas metod att bibehålla multiplicitet och omvandla kroppens narrativ som ett stilla motstånd mot objektifiering och reducerande representationer. Verket syftar även till att återerövra hennes identiteter från de koloniala strukturer i vardagslivet som hon ofta är tvungen att förhärda sig mot.

Londonbaserade Alexandrina Hemsley arbetar sedan 2009 med dans och koreografi. Alexandrina ser kroppen och dansen som en känslomässig respons och ett politiskt förkroppsligande. Det är ett livslångt projekt. Hon förändrar ständigt sitt arbetssätt i symbios med hur omgivningens ramar förflyttas och omskapas. Utöver dans arbetar hon med live art, video, textförfattande, kritik och producerar sina egna verk. Alexandrina intresserar sig för emotionella sprickor i mellanrummen, där förnimmelser möts eller rubbas. Hon strävar efter att skapa oväsen i en påtvingad tystnad, i en process som vill avväpna strukturell och en ”inre” kolonialism. Hennes arbeten har presenterats av bland andra Sadler’s Wells, Battersea Arts Centre, Southbank Centre och The Yard Theatre. 

Xana, även hon baserad i London, är musiker, ljuddesigner, installationskonstnär och poet. Xana har arbetat med en mängd teateruppsättningar och filmer. Hon är involverad i flertalet community projekt med fokus på arkivering, teknologiskt motstånd, tillgänglighet och hållbarhetstänkande för minoriteter. Xana är en av arrangörerna av Afrotech fest och designar Black Cultural Activism Map för Stuart Hall Foundation.  

Fredag 25 januari, 19.45 - 20.20, Sal C
Konstnärssamtal: Kroppens Motstånd  (sker på engelska)
MuDA, Monique/Yim/Wiency Wong, Cheng Kit Yan Anita, Mari Anari

Fredag 25 januari, 20.30 - 21.15, Sal B
Sandra Johnston: Utan titel
Improviserad soloperformance.

Sandra Johnston arbetar intuitivt i respons till det omedelbara. Hon låter upphittade objekt stimulera fram handling genom fysisk beröring, minnen och perception. Genom dessa inre skeenden kan åskådaren förnimma relationer mellan handling och material.

Sandra Johnston är en konstnär från Nordirland, aktiv sedan 1992. Hon arbetar med konstperformance, installationer, teckning och text. Sandra Johnston drivs av lust att experimentera med icke-verbal kommunikation och improvisation genom rörelse, ofta i resonans med den fysiska omgivningen eller upphittade objekt. Hennes verk utvecklas ofta genom intensiva samarbeten. Sandra Johnston är också aktiv med att utveckla långsiktiga nätverk för performancekonst. Hennes pågående akademiska forskning innefattar trauma och dess efterdyningar. Sedan 2002 har hon varit knuten till Ulster University i Belfast, Bauhaus-Universität i Weimar och Northumbria University i England. 

LÖRDAG 

Lördag 26 januari, 14.00-15.00, Sal C
Cheng Kit Yan Anita: Journey of a Life Form
Monique Yim & Wiency Wong: Utan titel
Performancekonst från Hong Kong. Verket arbetas fram på plats och innefattar en mängd olika material och uttryck.

Att vara fängslad, fången och att bryta sig fri
Begränsningar och frigörelse
Livets cykel och evighet
En livsforms resa...

I livsformens begynnelse finns motsägelser och dualitet. När livsformen tränger sig ut från sin inre kraft och genom sin yttre form, kan livet realisera sin plats i världen.

Konstnären Cheng Kit Yan Anita är baserad i Hong Kong. Anita studerade konst vid Chinese University i Hong Kong. Hennes arbeten innefattar performance och mixed media. Interaktionen mellan staden Hong Kong och dess invånare utgör ramen för hennes huvudsakliga intresse. Sedan 2015 har hon presenterat en serie arbeten av en ”kattdam” på olika platser och i olika kontexter i Hong Kong. I senare verk fokuserar hon på personlig utveckling. artofcuhk.hk/info/cheng-kit-yan-anita 

Monique Yim är också hon baserad i Hong Kong. Hon arbetar med konstperformance, platsspecifik konst, offentlig konst, film och teater. Sedan 2006 har hon curerat och deltagit i över 150 lokala och internationella utställningar, festivaler eller projekt. Hennes arbete fokuserar på sociala frågor, kropp, kön, queer, reflektion över liv och död, närvaro, frihet, kärlek och smärta. Kvällens verk arbetas fram på plats tillsammans med Wiency Wong och innefattar en mängd olika material och uttryck. 

Wiency Wong är utbildad vid City University of Hong Kong och arbetar med kreativt skrivande. I sitt arbete kombinerar hon estetik och text med bildkonst, reklam och performance. Sedan 2016 har hon samarbetat med Monique Yim i Hong Kong och internationellt. 

Lördag 26 januari, 18:00- ca 18:30, Sal B
Världspremär!
SU-EN Butoh Company : In the Flesh
Koreografi, röst och dans: SU-EN
Keramikobjekt: Mari Anari
Musikkomposition: Fabrice Bony
Ljus: Robert Berglund och SU-EN
Kostym och övrig scenografi: SU-EN
Produktion: Mon no Kai/SU-EN Butoh Company
Produktionen har stöd av Uppsala Kommun kulturnämnd och Statens Kulturråd samt Konstnärsnämnden.

Verket inspireras av Mari Anaris starka stengodsobjekt. De kan se ut som kroppar eller som organismer, vi kan känna oss som inne i kroppen eller på utsidan. Keramikobjekten har en ljusrosa glasyr såsom köttet i en kropp. I föreställningens koreografi utgör relationen mellan dansarens kropp och objekten själva anspänningen. Även en disciplinerad passion för hantverket binder samman dansen och skulpturerna.

Musiken till föreställningen heter Lithophonic 3 (Friction) och är fritt mixad med tillstånd av kompositören), Lithophonic 2 (Harmony) och återfinns på Fabrice Bonys skiva Lithophonic från 2016.

SU-EN är flerfaldigt prisbelönt koreograf, Butohdanskonstnär, performancekonstnär och curator. SU-EN Butoh Company grundades 1992 i Tokyo. Efter studier hos den legendariska Butohkonstnären Yoko Ashikawa och lärlingskap hos Tomoe Shizune & Hakutobo-gruppen, har SU-EN etablerat Butohkonsten i Sverige och vidareutvecklat sin egen särpräglade Butohmetod. Sedan 1997 har verksamheten sin bas i Haglund Skola i skogarna runt Almunge nordost om Uppsala. SU-EN Butoh Company verkar i Sverige och internationellt i små och stora sammanhang. SU-EN arbetar även ofta med gränsöverskridande projekt men alltid med kroppen i fokus; konstperformance, dans, videokonst, iscensatt fotografi och installationer. SU-EN uppbär för närvarande Konstnärsnämndens 10-åriga arbetsstipendium och är Uppsala kommuns hedersstipendiat 2019. 

Mari Anari - läs mer om henne under avdelningen om konsten ovan.

Fabrice Bony är baserad i Frankrike och arbetar med stenar med specifik resonans för sin musik. Om det finns rätt typ väljer han stenar på den ort han skall spela. Han spelar solo och i olika konstellationer över hela världen. Samarbetet med SU-EN startade i Omachi, Japan sommaren 2018.

Lördag 26 januari, 19.00-19.35, Sal C 
Konstnärssamtal: Kroppens Motstånd  (sker på engelska)
Sandra Johnston, Alexandrina Hemsley, Takashi Morishita

Lördag 26 januari, 19.40-20.20, Sal B
MuDA: Keep on rising
Koreografi och konstnärlig ledning: QUICK
Dans: QUICK, Shun Fukushima, Haruka Akiyama
Ljuddesigner och musiker: Toru Yamanaka
Producent: Haruka Akiyama
Med stöd av Japan Foundation och Statens Kulturråd
Verket hade urpremiär i Kyoto 2018 och har nu omarbetats speciellt för K.R.O.P.P. Extended.

Livet är inuti och utanför
Det fortsätter utan att stanna
Rörelse uppåt och neråt, ändlösa kollisioner.
En utveckling mot förändring.
Att resa sig upp. Energi. Reaktion.

Hyperperformancegruppen MuDA grundades i Kyoto 2010 av konstnärlige ledaren och dansaren QUICK. MuDA vill förkroppsliga fysiska aspekter av livet såsom upprättstående, kollision, förflyttning av vikt, cirkulation och utvecklandet av rörelse. Gruppen arbetar med sceniska verk, workshops och utställningar, där kropp, ljud, videoprojektioner och seitai (fysisk terapeutisk kroppsmanipulation) är grunden. Ständigt återkommande i MuDAs filosofi är kollisionen som en bild av själva livets uppkomst. Konstnärlige ledaren QUICK har sin bakgrund som prisbelönt breakdansare och koreograf för danscommunityn ”e-dance”, som grundades i samarbete med Shigemi Ida, före detta assistent till Kazuo Ohno.
muda-japan.com

Lördag 26 januari, 20:20-21:00, Sal C
Avslutningsmingel: Möt de medverkande koreograferna och konstnärerna! 


KONSTAgustín Ortiz Herrera: Oblivion
Video HD, 14’. Visas i foajén under hela festivalen.
Medverkande: Paco Mora
Scenografi: Asuncion Casalod och Andrea Rodríguez
Make-up: Natalia Campos
Kostym: Jaby Sánchez Mourelle
Ljud: Robyn Nesbitt
Musik: Kariatide, Vulpiano Records
Producerad i samarbete med Hangar.org, tack till Luciana Castagnari.

Detta videoverk undersöker ambivalens och ironi samt hur dessa begrepp kan användas i en diskussion kring autenticitet, samtidigt som det riktar öppen kritik mot de demokratiska tveksamheterna kring historieskrivningen i det moderna Spanien.

Agustín Ortiz Herrera studerade bildkonst vid Barcelona universitet och senare film på New School University of New York. Efter en period inom film återvände han till bildkonst och tog examen på Konstfack i Stockholm. Han har visat sitt arbete på ett flertal gallerier i Stockholm, Barcelona, Berlin, Madrid, Uppsala och Tromsö samt även på Centrum för Fotografi, Supermarket Art Fair, Galleri Platform Stockholm, Uppsala Konstmuseum och Konsthall C. Han deltog också i Örebro Open Art Biennial 2015. ortizherrera.com

Alexandrina Hemsley och Katarzyna Perlak: Bounty Bars and Oreo Cookies
Foto. Visas i Vita korridoren, plan 3, under hela festivalen. 
Fotoprojektet har stöd av National Lottery through Arts Council England och Live Art Development Agency.

Både Alexandrina och Katarzyna undersöker sina kroppar och identiteter såsom politiska territorier. De söker framtida vägar att besitta flera identiteter och även kunna vara ”något annat”.

Londonbaserade Katarzyna Perlak är multimediakonstnär och arbetar med video, fotografi och rumsligt. Individens och kollektivets minne, identitet, migration och feminism är hennes främsta arbetsområden. Katarzynas bakgrund är filosofi och bildkonst, med studier i Polen och Storbritannien. katarzynaperlak.com 

Läs mer om Alexandrina Hemsley under fredagskvällens program. 

Mari Anari: Making Flesh 
Skulptur. Visas på entréplan under hela festivalen. 

Keramikern Mari Sjövall Anaris arbeten är köttsligt påträngande samtidigt som de är förföriskt vackra och åtråvärda – samma sorts motsägelsefullhet som våra egna kroppar kan bära med sig. Hennes stora stengodsskulpturer väcker dubbelbottnade känslor. Klassisk kristallglasyr använd på ett nutida sätt bidrar till det starka uttrycket. Kristallglasyr går inte att kontrollera, men Mari släpper taget och låter slumpen hjälpa till. Formerna på hennes skulpturer är en minst lika viktig del av upplevelsen som de fascinerande ytorna.

Mari Sjövall Anari är född 1990 i Halmstad, tog kandidatexamen på Konstfack 2017 och går just nu masterprogrammet där med beräknad examen 2019. Hon erhöll Kaleidos stipendium 2018. Se fler av hennes verk i dansstycket In the Flesh lördag.

 _________________________________________________________

K.R.O.P.P. Extended presenteras av SU-EN Butoh Company i samarbete med Uppsala Konsert & Kongress. Med stöd av Uppsala Kommun kulturnämnd, Region Uppsala/Kultur & Bildning, Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Japan Foundation och Government of Hong Kong och Museum of site, Hong Kong.

 Mer reservation för tidsförskjutningar i programmet. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala Konsert & Kongress
Vaksala torg 1
753 75 Uppsala

018 727 90 00https://www.ukk.se/

Uppsala Konsert & Kongress, UKK, har sedan invigningen 2007 blivit en av 
nordens mest omtalade, uppskattade och framgångsrika mötesplatser för 
kultur och näringsliv. Här genomförs årligen hundratals kulturevenemang, 
konferenser, möten, föreläsningar, mässor och utställningar. UKK är ett 14 
000 kvadratmeter stort allkonsthus, beläget mitt i en snabbt växande 
storstad. Husets ledstjärna är att, med ett utbud som präglas av mångfald 
och hög kvalitet, välkomna alla.

#uppsalakonsertkongress

Följ Uppsala Konsert & Kongress

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Konsert & Kongress

UKK minskar sin klimatpåverkan med hjälp av av foodtech-bolaget CarbonCloud3.5.2019 11:23:20 CESTPressmeddelande

Uppsala Konferens och Kongress beräknade sin klimatpåverkan från maten som serverades under hösten. Efter att resultaten presenterats har UKK justerat inköp och menyer ännu mer och gjort nya mätningar. De färska resultaten visade en stor förbättring på väldigt kort tid, samtidigt som de nya matkoncepten blivit succéer. Nu vill UKK och Uppsala Kommun nå ännu lägre nivåer av utsläpp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum