Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia

Kroppens apostlar. Kvinnliga gymnastikdirektörer 1864-2020 av Leif Yttergren och Hans Bolling

Dela

Ny forskning visar att kvinnor utbildade till gymnastikdirektörer gjorde karriärer både i Sverige och utomlands, när andra vägar var stängda.

Få känner idag till linggymnastiken annat än som en kuriositet från ett svunnet sekel. I Kroppens apostlar. Kvinnliga gymnastikdirektörer 1864–2020 berättas den okända och fascinerande historien om gymnastikpedagogen Pehr Henrik Lings skola med stort internationellt inflytande.

År 1813 inrättades det statliga Gymnastiska centralinstitutet (GCI) på Hamngatan i Stockholm. Där utbildades både män och kvinnor till gymnastikdirektörer, i en tid då kvinnor ännu var omyndiga och hade små möjligheter till både skolning och försörjning. De blev efterfrågade experter långt bortom Sveriges gränser. En av dem var Hedvig Malmström, vars levnadsöde och yrkeskarriär som gymnastiklärare, sjukgymnast och läkare står i bjärt kontrast till den gängse förståelsen av 1800-talets tidsanda och kroppskultur. 

Boksläpp
Tid: Fredag 9 december kl.08.00-09.30. Plats: Stadsmuseet i Stockholm, caféet. Medverkande: Annika Sandén, redaktör på Stockholmia i samtal med författarna Leif Yttergren och Hans Bolling. Ingen anmälan. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.

Författare

Idrottshistorikerna Lars Bolling och Leif Yttergren är verksamma vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Detaljerad information om boken

ISBN:  9789170313424

Utgivningsdatum: 2022-12-09

Omfång: 274 sidor, illustrerad

Kontakt med förlaget
Anna Brodow Inzaina, produktionskoordinator. Mobil: 076-12 31 602 epost: anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia
Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och StockholmiaStockholmia – forskning och förlag, tidigare Kommittén för Stockholmsforskning är Stockholms stads eget förlag och har sedan 1936 haft i uppdrag att initiera och publicera angelägen forskning om Stockholm. Förlagets motto är ”lättillgängligt på vetenskaplig grund”. stockholmia.stockholm.se