Svenska kraftnät

Krympande marginaler när elförbrukningen är som högst

Dela

Under en rad år har marginalerna i det svenska kraftsystemet minskat när elbehovet är som störst. I den återrapport som Svenska kraftnät har överlämnat till regeringen om kraftbalansen under kommande vinter, ligger denna trend fast.

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, dels hur kraftbalansen – inhemsk elproduktion minus elförbrukning – på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern, dels en prognos för kommande vinters kraftbalans

– Årets kraftbalansrapport visar återigen att marginalerna för den svenska kraftbalansen fortsätter att minska och att importberoendet under topplasttimmen ökar, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Under slutet av detta år stängs kärnkraftsreaktor Ringhals 1. Samtidigt ökar elproduktionen från icke planerbara kraftkällor, i synnerhet vindkraften. Förändringen ökar sammantaget effektunderskottet under topplasttimmen, samt leder till en större variation av tillgänglig effekt, vilket gör systemet mer svårplanerat och prognoserna mer osäkra.

I rapporten har Svenska kraftnät använt två olika metoder för att prognostisera kommande vintrars kraftbalans: den statiska och den probabilistiska metoden. Den första beskriver importbehovet under timmen då elförbrukningen är som störst. Den andra – den probabilistiska – räknar fram i vilken utsträckning import kan matcha det svenska underskottet, alltså om det finns tillräckligt med el att importera.

Analysen som beskriver importbehovet under kommande vinter visar att den svenska kraftbalansen försämras. Enligt prognosen för topplasttimmen – den timmen då förbrukningen är som störst – får Sverige ett underskott på 1 700 MW vid en normalvinter och 2 900 MW vid en tioårsvinter (fotnot). Vintern som just har passerats var ovanligt mild och därför blev inte effektsituationen speciellt ansträngd.

– Rapporten visar alltså att Sverige är beroende av import, men när våra grannländer samtidigt har en ansträngd effektsituation kan importmöjligheterna vara begränsade, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Den probabilistiska metoden indikerar att södra Sverige – elområdena 3 och 4 – riskerar att under en normalvinter få ett elunderskott, medräknat den import som finns tillgänglig, långt under en timme.

Blir det ett mycket ogynnsamt år riskerar den simulerade effektbristen att bli flera timmar.

Rapporten har inte gjort några antaganden kring ökad användarflexibilitet. Alltså att elförbrukare kan minska sin förbrukning, vilket har en liknande effekt på kraftbalansen som ökad elproduktion. Skälet är att lönsamheten för detta, liksom för investeringar i planerbar kraft, är fortsatt låg.

Fotnot: tioårsvinter är en kallare vinter som återkommer i genomsnitt en gång per tio år.

Ladda ned rapporten ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2020” på https://www.svk.se/om-oss/rapporter-och-remissvar/

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum