Umeå kommun

KSNAU ska lyfta näringslivsfrågorna

Dela

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, omvandlas till ett näringslivs- och arbetsutskott, KSNAU. I övrigt har kommunstyrelsen ett planeringsutskott, KSPLU, och ett nytt hållbarhetsutskott, KSHU.

Kommunstyrelsen har beslutat om val av ledamöter samt arbetsordning för sina utskott, och en nyhet är att arbetsutskottet numera är ett näringslivs- och arbetsutskott.

– Det är för att lyfta näringslivsfrågorna, som ofta hamnat lite i skymundan av tidskrävande planeringsärenden i näringslivs- och planeringsutskottet, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Budgetberedning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar vidare i exempelvis upphandlingsärenden och omdisponering inom drift- respektive investeringsbudget. Utskottet utgör dessutom kommunstyrelsens budgetberedning och valutskott. KSNAU har bland annat också ett övergripande ansvar för den digitala transformeringen och AI.

Ordinarie ledamöter från den 27 november är Hans Lindberg (S), ordf; Anders Ågren (M), vice ordf; Janet Ågren (S); Tomas Wennström (S); Ulrika Edman (V); Mattias Larsson (C); Peder Westerberg (L).

Ledamöter i PLU och HU

Ordförande i PLU är Janet Ågren (S). Övriga ordinarie ledamöter är Anders Ågren (M), vice ordf; Hans Lindberg (S); Mikael Berglund (S); Mattias Larsson (C); Peder Westerberg (L); Bore Sköld (V).

Ordinarie ledamöter i det nya hållbarhetsutskottet är Nils Seye Larsen (MP), ordf; Lena Riedl (M), vice ordf; Janet Ågren (S); Andreas Lundgren (S); Åsa Bäckström (V); Robert Axebro (C); Björn Kjellsson (L).

I enlighet med tidigare beslut i fullmäktige om kommunens nya organisation har kommunstyrelsens personalutskott ersatts av personalnämnden.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum