Linköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden: Flera idrottshallar och nytt grepp inom upphandling

Dela

Kultur- och fritidsnämnden tar ett nytt grepp för att uppmuntra fler aktörer att lämna anbud, anläggningsstrategi som gör det möjligt för bland annat Skäggetorp att få idrottshall och fortsatt stöd utbildning av idrottsföreningar när det gäller bland annat att arbeta mot sexuella övergrepp.

Ärende 7 - 8

Nytt grepp inom upphandling

Driften av Stångebro inklusive Saab Arena och Linköping Arena ska handlas upp. För att uppmuntra flera att lägga anbud provar kultur- och fritidsnämnden en ny modell.

Hur själva genomförandet av en upphandling ska gå till är noga reglerat när det gäller till exempel förfrågningsunderlag. Det nämnden vill göra är att informera tydligare och på ett nytt sätt.

– Vi kommer att bjuda in intresserade företag och föreningar till möte där vi berättar vilka förväntningar vi har på verksamheten och där vi kan föra en dialog, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Detta är ett komplement till skriftlig information och förhoppningen är flera aktörer ska känna sig uppmanade att lämna anbud.

De upphandlingar som är aktuella är driften av Stångebro inklusive Saab Arena respektive Linköping arena. I båda fallen går nuvarande avtal ut 30 juni 2019. Kultur- och fritidsnämnden tar i dag beslut om inriktning för upphandling och förfrågningsunderlag. De båda avtalen ska löpa på tre år med möjlighet till förlängning upp till tre år. De nya avtalen antas i december.

För närvarande driver Ispalatset i Linköping AB verksamheten i Stångebro och Idrott & Service, LeanLink, driver Linköping Arena.

Ärende 10

Nya idrottshallar i flera stadsdelar

Skäggetorp, Ljungsbro och Berga är några av de stadsdelar som kan få idrottshallar i framtiden. De planerna finns i kommunens första anläggningsstrategi. Med strategin får kommunen en helhetsbild som underlättar planering och byggande av hallar av planer.

Strategin innehåller bland annat en beskrivning och genomgång av de idrotter som Linköpingsborna utövar. Anläggläggningsstrategin beskriver också vilka nya anläggningar det finns behov av samt utvecklingsidéer för vissa befintliga anläggningar.

I strategin finns planer på en fördubbling av antalet hallar inom en tioårsperiod, från dagens 14 till 28. Det handlar om hallar med måtten 40x20, godkända för att arrangera tävlingar för åldersgruppen 13-20 år. Även mindre hallar kan komma att byggas men de omfattas inte av strategin.

När det gäller placeringen av nya hallar tar kommunen hänsyn till faktorer som var det bor många barn och ungdomar men framförallt var det finns en stark tillväxt av barn och unga. Det ska också finnas en skola i området som innebär att hallen används även dagtid.

Hittills finns beslut om att bygga fullmåttshallar i Brokind och Sturefors. Vasahallen (dubbelhall) är också beslutad. Multiarena med tre hallar och två hallar på Nya Kungsberget är under planering. Utöver dessa finns planer i strategin för nya hallar i Djurgården, Berga, Vikingstad, Ljungsbro och Skäggetorp samt utveckling av Ryd sportcenter.

I dag finns åtta konstgräsplaner, varav en inomhusplan. Ytterligare tre är på gång, i Skäggetorp, Ryd och Ekängen. I strategin finns planer på ytterligare fyra: i Ljungsbro, Linghem, Lambohov/Djurgården och Kungsberget.

– Så många som möjligt ska ha god tillgänglighet till hallar och idrottsplaner, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det känns bra att vi tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av idrottsanläggningar.

Anläggningsstrategin utgår från det idrottspolitiska programmet – Aktiv hela livet.

Ärende 11

Stöd till föreningsutbildningar

Under 2018 får Östergötlands idrottsförbund /SISU idrottsutbildarna 400 000 kronor för att utbilda Linköpings idrottsföreningar. Utbildningarna riktas till ledare, föräldrar och aktiva inom idrottsrörelsen.

– Kommunen och SISU har kommit överens om att utbildningarna ska trycka extra på arbetet mot sexuella trakasserier, för jämställdhet, mångfald, barns rättigheter och naturligtvis att öka den fysiska aktiviteten, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

SISU idrottsutbildarna ska erbjuda utbildningsverksamhet till minst 100 idrottsföreningar i Linköping under 2018. Man ska också samverka med Linköpings kommun i arbetet med att implementera det idrottspolitiska programmet - Aktiv hela livet.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum