Linköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden: Satsningar på film, unga och Friluftsmuseet

Dela

Mer personal i Friluftsmuseet Gamla Linköping, ett nytt filmcenter och utökning av projektet Kulturpuls. Det är några av de föreslagna satsningarna i kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2018.

I förslaget till internbudget som nämnden ska besluta om vid torsdagens sammanträde uppgår de ekonomiska ramarna till drygt 309 miljoner kronor för 2018. Tillkommande medel för 2018 fördelas delvis på tidigare tagna beslut, som idrottshall i Brokind och allaktivitetshus i Skäggetorp, men också på flera andra satsningar.

Bland annat går 1,2 miljoner kronor till projektet Kulturpuls. Projektet har testats hos 300 elever i förskoleklass och årskurs ett på Nygårdsskolan, Nya Rydsskolan och Bäckskolan. Verksamheten som genomförs i Kulturskolans regi ger barnen möjlighet att under skoltid prova musik, dans, teater, bild och form. Projektet har varit framgångsrikt och permanentas därför under 2018. Antalet elever utökas till 450 inom en ettårsperiod.
De elevgrupper som har deltagit i projektet har Kulturskolan ofta svårt att nå via ordinarie kanaler.

– Vi ser att socioekonomiska faktorer spelar roll för vilka som söker sig till Kulturskolan. Därför vill vi föra ut Kulturpuls till våra mer utsatta områden. Det har fungerat bra och skolorna har välkomnat det, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid har nyligen utretts. För att lägga grunden för den kommande utvecklingen satsar kultur- och fritidsnämnden en miljon kronor på att utöka personalstyrkan vid museet det kommande året.

– Det är ett första steg där vi mobiliserar för förändring. Längre fram kommer fler förslag på hur Friluftsmuseet Gamla Linköping kan utvecklas. Vi ser att vi behöver göra större satsningar framöver, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

Nämnden lägger också 500 000 kronor på att filmen i Linköping ska fortsätta att utvecklas. Planen är att bygga ett filmcenter. Tack vare ett samarbete med Svenska filminstitutet behöver kommunen bara stå för halva kostnaden för byggnationen. Satsningen ska bland annat ge möjligheter för mer skolbio, filmvisningar genom föreningar och filmskapande.

– Vi började med Linköpings Filmsalonger och nu fortsätter vi ordna möjligheter även för att kunna skapa film. Vi har flera duktiga filmare och filmintresserade i Linköping som säkert skulle kunna åstadkomma fantastiska verk om de får mötas och arbeta tillsammans, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

I den föreslagna budgeten går även 200 000 kronor till att förbättra unga personers hälsa och välmående. I samarbete med skolan och föreningslivet ska skoldagarna fyllas med mer rörelse och idrott.

– Det är en folkhälsosatsning där vi vill testa sätt att få in idrottsföreningar i skolan. Då kan eleverna prova olika idrotter och kanske vilja fortsätta med dem på fritiden. Vi ser att det främst är tjejer med en annan bakgrund än svensk som inte idrottar. Många unga rör sig överlag mindre idag. Den här satsningen kan bli en väg till idrotten, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum