Trafikverket

Kulturmiljöväg mellan Dalarna och Gävleborg har fått nytt liv

Dela

Trafikverket har rustat upp den gamla landsvägen 764, som går mellan södra Dalarna och Gävleborg. Bärigheten har blivit bättre och vägen säkrare. Under arbetets gång har viktiga natur- och kulturvärden varit i fokus.

Bymiljöväg väg 764 Fotograf Christian Ödgren
Bymiljöväg väg 764 Fotograf Christian Ödgren

En omfattande upprustning av väg 764 i Hedemora kommun är nu klar. Väg 764 är den gamla landsvägen mellan södra Dalarna och Gävleborgs län som förbinder Svinöhed med Stjärnsund, vidare till länsgränsen Gävleborg.

En kulturmiljöväg som ska hålla länge till
Väg 764 är också en så kallad kulturmiljöväg, som slingrar genom ett vackert odlings- och skogslandskap i gamla bruksmiljöer. Under upprustningen av vägen har det varit viktigt att inte påverka kulturmiljövärdet på ett negativt sätt. Arbetet har därför tagit utgångspunkt i omgivande natur- och kulturvärden.

Vägen har relativt sett låga trafikflöden (en årsdygnstrafik på 570 fordon), men den är högt prioriterad sommartid av både turist- och åkerinäringen. Den är också en populär motorcykelväg. Den förväntade effekten efter upprustningen är att vägen ska klara trafik året runt i minst 20 år till.

Så har vägen rustats upp
Två sträckor på totalt cirka fyra kilometer har omvandlats till bymiljövägar. En bymiljöväg (även kallad bygdeväg) är en landsväg med extra breda vägrenar, och ett smalare körfält i mitten som är avsett för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och fotgängare. Bilförare ska vid möten kunna använda vägrenarna vid behov.

Trafikverket har också förstärkt 17 kilometer av vägen och rensat bort större stenar och träd från vägområdet för att höja trafiksäkerheten. Skadade vägtrummor med dålig funktion har bytts ut, och en ny bro är på plats i Stjärnsund. I Rörshyttan, Stjärnsund och Stigsbo har det även satts upp ny belysning där armaturerna gestaltningsmässigt är skålformade med skärm.  

– Nu när upprustningen är klar har vi en väg som smälter in i den fina bruksmiljön samtidigt som den är säkrare framför allt för gående och cyklister och där fordon och tunga transporter kan ta sig fram smidigare, säger Christian Ödgren, projektledare på Trafikverket.

Parallellt med vägåtgärderna har Trafikverket restaurerat allén i Stjärnsund i nära samarbete med länsstyrelsen. Det har inneburit att drygt 60 träd har avverkats. För att ersätta dessa träd och återskapa en komplett allé har nya träd planterats längs Bruksallén.

Därför rustades vägen upp
Vägens bärighet var innan upprustningen mindre bra och vägen var allmänt spårig. Stenblock vandrade upp med tjälen till vägens överbyggnad och orsakade bulor. Det gjorde vägen mer ojämn än önskvärt, vilket krävde återkommande spårlagning och blockrensning till höga underhållskostnader.

Kontakter

Christian Ödgren, projektledare, Trafikverket, 010-123 27 80
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Bymiljöväg väg 764 Fotograf Christian Ödgren
Bymiljöväg väg 764 Fotograf Christian Ödgren
Ladda ned bild
Karta Upprustad väg 764 mellan Svinöhed och Stjärnsund
Karta Upprustad väg 764 mellan Svinöhed och Stjärnsund
Ladda ned bild

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum