Kulturprojekt i Malmö, Göteborg och Uppsala får EU-bidrag i extra utlysning

Dela

3 svenska projekt för unga får totalt cirka 6 miljoner kronor (597 743 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ och utgör en del av den extra ansökningsrunda som EU-kommissionen lät utlysa gentemot kultursektorn med anledning av coronapandemin.

Foto: MUCF
Foto: MUCF

Den extra ansökningsrundan (runda 4, 2020) påbörjades i oktober 2020. Beslut om fördelning av medel fattades av MUCF i februari 2021. Totalt fick myndigheten in 15 ansökningar och fördelar nu cirka 6 miljoner kronor (597 743 €) till 3 projekt i Malmö, Göteborg och Uppsala.

Projekt Erasmus+ Ung och Aktiv, Strategiska partnerskap

MUCF har beviljat medel till följande 3 projekt:

  • Tillt AB i Göteborg kommer genom projektet OCEA(n)RT att engagera ungdomar genom att genomföra bildkonstverkstäder i Sverige, Grekland, Cypern och Spanien. Det övergripande syftet är att uppmuntra deltagarna att agera som ”havsaktivister” för att kommunicera ökningen av plastföroreningar i havet efter Covid-19-pandemin. Riktade spridningsaktiviteter kommer dessutom att genomföras i Belgien och Storbritannien. Aktiviteterna pågår från 1 april 2021 till och med 31 mars 2023 och innefattar framtagandet av en handbok om OCEA(n)RTs-metoden för ungdoms- och miljöorganisationer samt kreatörer och kulturpedagoger; ett kompetensutvecklingsprogram om OCEA(n)RTs-metoden för ungdomsarbetare; en verktygslåda för policy- och påverkansarbete för ungdoms- och miljöorganisationer, kreatörer och pedagoger samt för folkbildningen och föreningslivet som vill främja liknande mål kring ungas delaktighet och kreativitet i hållbart utvecklingsarbete. Projektet kommer även att genomföra 5 informationsdagar och en slutlig konferens. Projektet kommer att möjliggöra kunskapsutveckling för ungdomsarbetare, erbjuda kreativa processer för att öka ungas delaktighet samt främja klimatmål i linje med EU:s Green Deal och SDG14: Life Below Water. Tillt AB beviljas 281 315 kronor.
  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) i Malmö kommer med sitt projekt Post Social Media Club utforska alternativa framtidsscenarier genom att undersöka och formulera sociala mediers påverkan på samtiden och spekulera i det post-sociala medielandskapet. Projektet kommer att tillämpa Spekulativ Design som är en relativt ny praktik för att lägga möjliga (till skillnad från troliga) hypoteser under luppen. En metod att gestalta och samtala om vilken framtid vi vill ha och därmed bättre förstå vad samtiden kräver. Från 1 mars 2021 till 31 oktober 2021 kommer 25 unga européer med blandade erfarenheter att arbeta tillsammans. Deltagarna kommer dels att delta i en serie “design master classes”, dels samlas för ett veckolångt interdisciplinärt produktions-hackaton, för att slutligen skapa fem parallella utställningar och workshops på temat Post Social Media i sina respektive länder. Projektet leds av STPLN (Sverige) i samarbete med fyra andra kreativa center: VOLUMES (Frankrike), Nova Iskra (Serbien), Atölye (Turkiet) och BIOS (Grekland). Föreningen Stapelbädden (STPLN) beviljas 53 894 kronor.
  • Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet ska genomföra projektet iCREATE som syftar till att förstärka ungdomars entreprenörsanda inom den kulturella och kreativa sektorn. Projektet erbjuder ungdomar en skräddarsydd utbildning anpassad efter individens behov. Från mars 2021 till februari 2023 kommer sex organisationer från fem olika EU-länder att samarbeta för att realisera projektets olika delar. Den första fasen i projektet består av en undersökning från alla länderna för att kartlägga ungdomars behov inom entreprenörskap och den kulturella sektorn. Utifrån den undersökningen kommer projektet att utveckla ett skräddarsytt utbildningsramverk samt skapa en MOOC (storskalig, öppen och nätbaserad kurs). Syftet med dessa aktiviteter är att ungdomar ska kunna förbättra sina kunskaper om hur man startar eget företag inom den kulturella och kreativa sektorn. Den sista aktiviteten i projektet består av en guide som visar ett företags livscykel. Projektet kommer att utbilda 15 lärare i de olika utbildningsmaterialen. Vidare ska dessa lärare involvera och utbilda minst 120 aspirerande unga entreprenörer inom den kulturella och kreativa sektorn. Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala universitet beviljas 262 534 kronor.

FAKTA/OM Erasmus + och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.
Läs mer om EU-programmet Erasmus+

I och med årsskiftet 2020/2021 avslutades programperioden 2014–2020 och en ny sjuårig programperiod för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren inleddes.
Läs mer om Ny programperiod för EU-programmen

Nyckelord

Bilder

Foto: MUCF
Foto: MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Stora skillnader mellan ungas samhällsengagemang: ”Viktigt att unga får möjlighet och vågar att engagera sig”25.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Majoriteten av unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor. Intresset har också ökat något över tid, framförallt bland unga tjejer. Varannan ung arbetar ideellt. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Det är glädjande att vi har en engagerad ungdomsgeneration som vet vad de tycker i olika sakfrågor. Men det är oroande att det finns stora skillnader i engagemang mellan olika grupper av unga och att unga avstår från att engagera sig av rädsla för hot och hat. Många unga saknar också ingångar till att engagera sig partipolitiskt, exempelvis då flera skolor inte tillåter besök av de politiska ungdomsförbunden, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten tar varje år fram en rapport om ungas levnadsvillkor, i år med fokus på ungas samhällsengagemang. Rapporten ”Vilja att förändra - Drivkrafter, hinder och utmaningar för ungas samhällsengagemang” är en del av uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken. Den presenteras i dag, den

MUCF-dagarna 2021: Hot, hat och digitalisering – hur påverkas civilsamhället?24.11.2021 06:10:00 CET | Pressmeddelande

I dag, 24 november, sätts utmaningar och möjligheter för civilsamhällets organisationer i fokus på årets "MUCF-dagar". Vilka konsekvenser får hot och hat för deras möjlighet att verka i det demokratiska samtalet? Hur påverkas de av den ökande digitaliseringen? Deltar gör bland andra Ylva Saarinen, utredare, Audrey Lebioda från organisationen #Jagärhär, Björn Appelgren från organisationen Internetstiftelsen, Marcin de Kaminski, från människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, Oscar Björkenfeldt, forskare vid Lunds universitet och Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU. Det är i år andra gången som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar ”MUCF-dagarna”. Konferensen pågår 23 -25 november och de två första dagarna sker helt digitalt, dag tre finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm. I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och

MUCF-dagarna 2021: Ekonomisk kalkyl kan visa samhällsvärdet av bra fritid för unga23.11.2021 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Hur mycket är en bra fritid för unga värd i pengar för samhället? Hur arbetar vi för att minska hedersrelaterat våld och förtryck bland unga? Det är några av frågorna som sätts i fokus när "MUCF-dagarna 2021" startar i dag, den 23 november. Deltar gör bland andra nationalekonomen Ingvar Nilsson, kriminologen Camila Salazar Atias och Johanna Salama, grundare av den ideella organisationen FreeZone Sweden. Det är i år andra gången som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar ”MUCF-dagarna”. Konferensen pågår 23 -25 novemberoch de två första dagarna sker helt digitalt, dag tre finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm. I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och diskutera EU:s framtid. Tar fram ekonomisk kalkyl Nationalekonomen Ingvar Nilsson har i flera år forskat om utanförskapets pris, både för samhället och för individer. Ingvar Nilsson

Tre dagar om unga och civilsamhället: ”Viktig ny kunskap om villkoren för samhällsengagemang”19.11.2021 14:54:01 CET | Pressmeddelande

Hur mycket är en bra fritid för unga värd i pengar för samhället? Vad betyder den ökande digitaliseringen för civilsamhället? Hur arbetar vi för att minska hedersrelaterat våld och förtryck bland unga? Det är några av de frågor som sätts i fokus på ”MUCF-dagarna” den 23 - 25 november. - Vi kommer att få ta del av ny kunskap som är både spännande och oroande, bland annat så presenterar vi en ny rapport om ungas intresse för samhällsfrågor och engagemang i politik, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. De två första dagarna av konferensen sker helt digitalt men under den avslutande dagen finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm. I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och diskutera EU:s framtid. De tre dagarna har olika teman: Ungas fritid, Ett förändrat landskap för civilsamhället och Ungas samhällsengagem

Stora utmaningar för socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Risk att kvinnor hamnar i prostitution igen”17.11.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

När stora delar av samhället stängde ner på grund av pandemin var Convictus och Talita några av få organisationer som höll dörrarna öppna för exempelvis hemlösa, missbrukare och prostituerade. Det var möjligt tack vare det statsbidrag som regeringen beslutat om till civilsamhällets organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer. - Det är inte så att prostitution har försvunnit under pandemin snarare tvärtom, fler kvinnor har kontaktat oss än vanligt. Kvinnor som vi hjälpte för flera år sedan riskerar att hamna i prostitutionigen under pandemin, säger Anna Sander som grundade Talita för mer än tjugo år sedan. I april 2021 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, cirka 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. I september fördelades ytterligare drygt 85 miljoner kronor till 29 organisationer. Den första omgången av det här riktade statsbidraget

Årets Kunskapskonferens: Fokus på civilsamhällets roll för lokal utveckling25.10.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

På torsdag, 28 oktober, samlas ledande forskare och andra experter för att diskutera civilsamhällets roll och villkor. Kunskapskonferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tillsammans med Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR). - Demokratin bygger på människors samhällsengagemang och civilsamhället är en grundsten i det arbetet. Civilsamhället värnar om människors lika värde och villkor, det ger människor en röst, oberoende av bakgrund och bostadsort. För att kunna bidra i samhällsutvecklingen och möta nya behov behöver civilsamhället goda förutsättningar, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Den nationella Kunskapskonferensen arrangeras i år för åttonde gången. Flera av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället deltar och presenterar aktuell forskning. Kunskapskonferensen hålls i år digitalt och temat är ”Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling”. Hittills är 250 personer an

Tre forskare får dela på tre miljoner kronor för forskningsprojekt om civilsamhället22.10.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder på regeringens uppdrag in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället. I årets ansökningsrunda hade MUCF tre miljoner kronor att fördela. - Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället, säger generaldirektör Lena Nyberg. I år har MUCF valt att prioritera ett antal områden och frågor. Det handlar bland annat om forskning om hur styrning och krav från externa aktörer påverkar civilsamhället och hur civilsamhällets aktörer kan ha dialog med det offentliga på lokal och regional nivå. Andra viktiga frågor som MUCF prioriterat är hur, i vilka former och för vilka syften som människor organiserar sig idag. En annan viktig fråga är hur digitalisering påverkar organisering. - Det behövs mer forskning om det civila samhället. Vi behöver även mer kunskap om vilka personer eller grupper som inte deltar i det civila samhäll

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum