Svenska kyrkan

Kulturverksamhet för fem miljarder

Dela

Svenska kyrkans kulturverksamhet inom olika områden beräknas ha ett sammanlagt värde av fem miljarder kronor varje år. Siffran framkommer i en ny rapport som presenterades i dag fredag under den pågående bokmässan.

Musikverksamheten hör till de största områdena inom Svenska kyrkans kulturverksamhet. Bilden från det kyrkomusikaliska symposiet i Uppsala 2018. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
Musikverksamheten hör till de största områdena inom Svenska kyrkans kulturverksamhet. Bilden från det kyrkomusikaliska symposiet i Uppsala 2018. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.

Svenska kyrkan bedriver kulturverksamhet på en mängd arenor och inom de flesta genrer. Det är ett arbete som engagerar ett stort antal människor, såväl professionella utövare som deltagare i det breda utbudet av aktiviteter.

Svenska kyrkan förvaltar och tillgängliggör också landets största sammanhängande kulturarv i form av kyrkobyggnaderna med inventarier.

Går det att värdera detta arbete i samhällsekonomiska termer? Den frågan har analysföretaget Ramboll fått i uppdrag av Svenska kyrkan att utreda.

Resultatet presenteras i rapporten Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv. Rapporten släpptes i dag i samband med ett seminarium under den pågående bokmässan där ärkebiskop Antje Jackelén och kulturminister Amanda Lind medverkade.

Enligt de beräkningar som presenteras i rapporten är det samlade värdet av Svenska kyrkans kulturverksamhet 2,3 miljarder kronor årligen. Summan kan jämföras med exempelvis omsättningen för den nationella biografkedjan Filmstaden som i fjol uppgick till 1,7 miljarder kronor eller med det statliga stödet till idrotten som 2018 uppgick till drygt 2,1 miljarder kronor.

Till det kommer ekonomiska spridningseffekter på ytterligare 2,7 miljarder kronor. Spridningseffekterna utgörs av ökad efterfrågan på varor och tjänster i andra sektorer och motsvarar drygt 6 300 arbetstillfällen.

Det är första gången en så omfattande kartläggning gjorts av Svenska kyrkans kulturverksamhet. En bakgrund är att verksamheten inom kulturens område till största delen finansieras av medlemsavgifter. Det finns alltså ett direkt samband mellan Svenska kyrkans medlemstal och dess bidrag till svenskt kulturliv. Med ett krympande medlemsantal finns risk Svenska kyrkan i framtiden inte kommer att kunna erbjuda samma utbud som hittills.

- Värdet av kultur är så klart mycket större än det vi kan mäta i pengar. Men med rapporten har vi nu ett värdefullt kunskapsunderlag om Svenska kyrkans kulturgärning på en mängd områden. Den bekräftar att Svenska kyrkan är en av landets största kulturaktörer, på landsbygden till och med vissa gånger den bärande kraften i kulturlivet. Samtidigt blir det tydligt att detta är inget som samhället kan ta för givet, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Om rapporten
Analysföretaget Ramboll har på uppdrag av Svenska kyrkan tagit fram rapporten Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv.

- Vi visar genom studien att Svenska kyrkans kulturgärning är central för kultur och kulturliv i Sverige. Studien visar också på det omfattande samhällsvärde som skapas av civilsamhällesaktörer som Svenska kyrkan, även om allt inte kan värderas i kronor och ören, säger Gideon Watchefo, nationalekonom och ansvarig utredare på Ramboll.

Rapportförfattarna har använt sig av bland annat statistik över besök och deltagande i kyrkans verksamheter, intervjuer med sakkunniga, fallstudier och kalendarier över församlingarnas verksamheter.

Rapporten tar också upp sådant som omkostnader i samband med medverkan på Bokmässan och filmfestivalen i Göteborg, liksom anslag, ersättningar, värdet av utbildningar och olika produkter och tjänster. Även personalkostnader har tagits med i beräkningarna.

Mot bakgrund av att det finns flera metodmässiga utmaningar i att värdera kultur i ekonomiska termer har författarna genomgående valt att vara restriktiva och snarare underskatta än överskatta det totala bidrag till samhällsekonomin som Svenska kyrkans kulturverksamhet står för.

Rapporten Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv är bifogad med detta pressmeddelande tillsammans med en kort sammanfattning av rapporten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Musikverksamheten hör till de största områdena inom Svenska kyrkans kulturverksamhet. Bilden från det kyrkomusikaliska symposiet i Uppsala 2018. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
Musikverksamheten hör till de största områdena inom Svenska kyrkans kulturverksamhet. Bilden från det kyrkomusikaliska symposiet i Uppsala 2018. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Många sätt att hedra de dödas minne under allhelgonahelgen23.10.2020 11:00:18 CESTPressmeddelande

Under allhelgonahelgen söker sig tusentals människor till landets kyrkogårdar för att minnas sina avlidna nära och kära och tända ljus. I år kan detta kännas extra viktigt för många, samtidigt som det på många håll kommer att se annorlunda än vanligt. Svenska kyrkans församlingar förbereder sig för en allhelgonahelg där aktiviteterna sker på ett ansvarsfullt sätt. Jourhavande präst har öppet dygnet runt under helgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum